Postanite Digitalni Preduzetnik!

Steknite veštine i znanja koja poslodavci traže. Lansirajte sebe u sigurnu budućnost. Naučite sve iz oblasti računovodstva, preduzetništva, time managementa digitalnog marketinga. Online poslovanje raste iz godine u godinu samo u Srbiji godišnji promet preko online prodavnica je oko 1,5 milijarde RSD sa godišnjim rastom od 15%. Globalno tržište ima 3 milijarde korisnika sa tendecijom rasta od 20% godišnje. Ukoliko posedujete privatan biznis ova obuka je namenjena baš vama kako bi povećali rpomet i proširili se na ostala tržišta. Ukoliko bi pohadjali ovaj kurs samo radi usavršavanja znanje koje ćete steći na obuci će povećati šanse za vaše zaposlenje.

Koliko je tražen Digitalno Preduzetništvo u Srbiji i svetu?

Na Infostudu – portalu za traženje poslova, čak 40 odsto oglasa ima veze sa ovom vrstom zanimanja. Jedno je od najtraženijih poslova u 2016. godini. Pored domaćeg tržišta, uz znanje engleskog jezika, možete lako da se zaposlite u inostrantsvu i na tržištu Srbije. Ukoliko posedujete znanje za kreiranje i vodjenje Online Prodavnice šanse za zaposlenje su vam 7 puta veće u odnosu na ljude koji ne znaju da rade ovaj posao.

Šta ćete naučiti tokom kursa Digitalno Preduzetništvo?

Kurs je osmišljen u tri odvojena modula. Svaki modul je oblast za sebe i orijetisan je na edukacija polaznika svih nivoa od početnika do profesionalaca.

I modul: Finasijsko računovodstvo:

 • obavlja različite finansijske poslove (platni promet, obračun i knjiženje dokumentacije, obračun troškova poslovanja, rashoda i prihoda firme, evidentiranje plaćenih faktura, obračunavanje poreza i doprinosa na zarade, kontrola arhiviranje itd.)
 • priprema i izrađuje različite izveštaje, popunjava i kontroliše ispravnost dokumentacije (računa, spiskova ugovora, priznanica), formira i vodi kartoteku i datoteku, a može obavljati i druge administrativne poslove
 • proučava tržišta hartija od vrednosti i na osnovu posebnih tehnika finansijskih analiza daje podatke o stanju i kretanjima na tržištu, radi preporuke kod upravljanja investicijskim kapitalom
 • pomaže preduzetnicima prilikom ulaganja i odluka kako najbolje da investiraju, proučava stanje konkurencije na tržištu, daje mišljenje o budućim kretanjima i razvoja malih i velikih preduzeća.

II modul: Digitalno Preduzetništvo:

 • Kako se odlučiti za pokretanje posla? (da li sam ja preduzetnik, mini test, objašnjenje testa),
 • Otvaranje radnji i preduzeća (osnovne karakteristike oblika organizovanja, prednosti i mane pojedinih oblika organizovanja, potrebna dokumentacija za otvaranje preduzetničke radnje i preduzeča, rad na praktičnim primerima, poreske obaveze),
 • Organizacija (kako odrediti troškove, određivanje rentabilnosti poslovanja, odrediti cenu proizvoda ili usluga, kako izabrati zaposlene, odnos sa zaposlenima, praktični primeri)
 • Marketing (kako izabrati dobavljače, osnove marketinga, budžet marketing, klasičan marketing, izbor lokacija, gerila marketing, internet marketing, B2B poslovanje, B2C poslovanje),
 • Finansije (čitanje i kontrola finansijskih izvestaja, odnos prema bankama, vrste kredita, racionalna upotreba kredita, elektronsko bankarstvo, Cash Flow, praktični primeri),
 • Nadgradnja i razvoj (inovacije u poslu, investicije u poslu, plan proširenja, praktični primer),
 • Franšizing (franšizing kao filozofija poslovanja, osnovno o franšizingu, franšiza sa strane primaoca, razvoj franšize sa strane davaoca, praktični primeri i kontakti)

III modul Digitalni Marketing:

 • Postavljanje marketing plana ( analiza kupaca, analiza sopstvenih resursa, postavljanje ciljeva, analiza proizvoda, analiza konkurencije, analiza tržišta)
 • Praktična razrada plana na sopstvenom primeru.
 • Kreiranje Narativne Online poruke koja će biti razumljiv ana svim kanalima
 • Kakvi su potrošači na FB, Instagramu, LInkedin.
 • SEO
 • Kako komunicirati sa potrošačima na socijalnim mrežama
 • Kako pravilno koristiti socijalne mreže za svoju reklamu.
 • Najefektivnija sredstva za istraživanje i plasman kampanje
 • Projekcija budžeta kampanje shodno vašoj kompaniji ili firmi
 • Content marketing, kako koristiti dnevne šanse, mesečne i godišnje šanse
 • Brendiranje proizvoda na internetu.

Da li je potrebno predznanje za kurs Digitalno Preduzetništvo?

Predznanje za kurs Digitalno Preduzetništvo nije potrebno, jer je kreiran tako da obuhvata 50% praktične nastave (rad na računarima u školi Eduka plus), 25% teorije i 25% upotrebu raznih alata. Namenjen je svim niovima obraozovanja i predstavlja zaokružen ciklus nastave, polaznici mogu doći bez predznanja i završiće obuku potpuno obučeni za rad i pokretanje svog online biznisa.

Da li se uz kurs DMM dobija i praksa?

Da, uz kurs Digitalnog Preduzetništva dobićete i praktično usavršavanje u firmama saradnicima Eduke Plus, što podrazumeva simulaciju realnih poslova sa kakvim biste se susretali prilikom rada.

Da li je broj polaznika ograničen i da li se radi u manjim grupama?

Da, planirano je da najviše bude 6 polaznika po grupi. Formiraju se manje grupe kako biste na najbolji mogući način usvojili i savladali sve veštine i znanja za Digitalnog Preduzetništva

Da li ćete imati zaduženja van nastave?  

Da naravno, koncept predavanja je osmišljen tako da u toku predavanja stičete teorijska znanja uz određene primere iz realnog poslovanja. Nakon završenog časa dobijate zadatke kako bi praktično vežbali i vaš rad bio proveren od strane profesionalaca.

Šta dobijate kursom Digitalno Preduzetništvo?

Ukoliko imate poslovnu ideju ili želite da razvijete biznis ovaj kurs je namenjen baš vama. U toku kursa ćemo razvijati vašu biznis ideju. Osim razvoja vaše ideje dobijate 3 sertifikata od nacionalne službe za zaposlenje.

 

Ko su predavači kursa Digitalno preduzetništvo?

Kurs vodi vrhunski tim predavača, dugogodišnji preduzetnici i stručnjaci koji su već napravili dobre rezultate u internet i digitalnom marketingu. Do sada su stručno osposobili više od 5.000 polaznika kurseva škole Eduka plus, kao i veliki broj zaposlenih u 50 domaćih i stranih firmi.

Da li želite da prisustvujete promotivnim besplatnim časovima kursa Digitalno Preduzetništvo?

Pre nego odlučite da li želite da pohađate kurs Digitalno Preduzetništvo, možete prisustvovati promotivnom besplatnom času koji organizujemo za sve zainteresovane polaznike kursa. Na Fb Stranica Eduka Plus obaveštavamo kada se održavaju promotivni časovi. Ukoliko želite da se prijavite za besplatni promotivni čas pišite nam na email: ana@edukaplus.com ili se jednostavno prijavite u inbox FB stranice Eduka Plus.

Ciljevi kursa

 • Samostalno vodjenje računovodstvenih knjiga vašeg preduzeća.
 • Samostalna izrada web shopa
 • Izrada Marketing Plana
 • Izrada biznis plana
 • Finasijska analiza, registracija preduzeća, obračun plata
 • Kreiranje kampanja na Facebook, Instagram, Linkedin
 • Analiza alata, postavljanje ciljeva kampanje
 • SEO

Koliko traje kurs DMM?

Tri modula po 32 školska časa, ukupno 96 časova, koji se realizuju u vremenskom periodu od 4 meseca.

Kontaktirajte nas u vezi prijave na kurs ili bilo kog drugog pitanja.

 1. (obavezno)
 2. (potrebna validna email adresa)
 

cforms contact form by delicious:days