Kurs Finansijski Analitičar

Eduka Plus vam predstavlja obuku za jedno od trenutno najtraženijih zanimanja – kurs za Finansijskog analitičara, nov kadar potreban velikom broju firmi.

Obuka se izvodi na konkretnim primerima iz poslovanja. Predavanja su potpuno praktična i razumljiva. Svaki polaznik dobija materijal i pribor za rad.

[/checklist]

[/toggle]

[toggle title=“Da li se uz obuku dobija i praksa?“ state=“close“]

Da, uz obuku dobijate i praktično usavršavanje u firmama saradnicima. Dobijate simulaciju realnih poslova sa kakavim biste se susretali prilikom rada. Naše iskustvo govori da svi polaznici završavaju obuke sa dovoljnom količinom znanja za rad u oblasti za koju su završili obuku.

[/checklist]

[/toggle]

Da li je broj polaznika ograničen?

Da, planirano je da najviše bude 8 polaznika.

[toggle title=“Šta radi finansijski analitičar?“ state=“close“]

Ova osoba je zadužena da izvrši procenu finansijskih pokazatelja kako svoje firme tako i firmi partnera. U današnje vreme ovo je nezaobilazno zanimanje za svakoga ko hoće ozbiljno da se bavi poslom.

[/checklist]

[/toggle]

[toggle title=“Gde može da radi finansijski analitičar:?“ state=“close“]

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������irok spektar firmi ima potrebu za ovakvim profilom, od mikro i malih firmi do srednjih i velikih kompanija, banaka, osiguravajućih kuća, javnih preduzeća. Upravo zbog toga ovo zanimanje spada u top 10 najtraženijh u Srbiji.

Došla sam na obuku Finansijski analitičar sa željom da unapredim znanje koje sam stekla na fakultetu.Ubrzo sam uvidela da je obuka potpuno praktična i da daje ono što nisam mogla naučiti u školi.Jako sam zadovoljna predavačem koji je čovek iz prakse i izlazi u susret svim zahtevima.Preporučujem svima ovaj kurs!

Beograd , Administrator maja_gavrilovic53@gmail.com

[/checklist]

[/toggle]

[toggle title=“Ko može biti finansijski analitičar?“ state=“close“]

Ovo zanimanje se najviše oslanja na praksu i razumevanje poslovanja, pa je ova obuka namenjena svima koji se bave ili žele da se bave biznisom ili imaju ambiciju da rade u kompanijama. Zato je Kurs Finansijski Analiti��ar idealno rešenje za ova zanimanja:

-Menadžeri i vlasnici firmi

-Studenti ekonomije i menad����menta

-Ra��unovođe

-Svi koji se bave finansijama

-Svi nezaposleni koji žele da unaprede svoja znanja bez obzira na stručnu spremu

[/checklist]

[/toggle]

Nisam zavr��io ekonomiju ili menadžment, a interesuje me poslovanje i finansijska analiza?

Naravno, nema nikakvih problema. Poslovanje i finansijska analiza se često nazivaju i zanatom, a kao što znate svaki zanat se uči. Naša obuka je prilagođena razli��itim nivoima predznanja, tako da je može poha��ati svako ko želi da unapredi svoje znanje.

[toggle title=“Program obuke:“ state=“close“]

  • Značaj finansijske analize u poslovanju
  • Analiza okruženja, monetarna politika i poslovanje u Srbiji i svetu
  • Analiza i sastavljanje bruto bilansa
  • Sastavljanje finansijskih izveštaja Bilansa stanja i Bilansa uspeha
  • Cash Flow izveštaj o tokovima gotovine
  • Racio analiza pojam i uvod
  • Pokazatelji likvidnosti
  • Pokazat