Zapošljavanje, otvaranje radnih mesta

Blogovanje i u Srbiji postaje perspektivno zanimanje

Blog je nastao kao spoj dve reči, “web” (mreža) + “log” (unos, dnevnik). Blog možete uporediti sa onlajn dnevnikom ili albumom, gde onaj koji ga piše iskazuje mišljenje bez ikakvih ograničenja. Pojedinac koji piše svoj blog, naziva se bloger, a pojedinci …

pročitaj više

Top 12 najtraženijih zanimanja u Srbiji

KAKO PRONAĆI DOBAR POSAO? Pronaći dobar, perspektivan i, pre svega, stalan posao deluje kao nemoguća misija. Živimo u eri IT tehnologija, kada  je gotovo nemoguće zamisliti jedan naš dan bez upotrebe kompjutera i interneta. Potrebno je dosta znanja, usavršavanja i …

pročitaj više

U biznis se može sa 1.000 evra?

VODIČ ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE  Jedan deo radnika koji u procesu restrukturiranja ostane bez posla  pokušaće u privatnom biznisu. Da li otpremninu uložiti u poljoprivredu, uslužnu delatnost ili u neki zanat? Najmanja ulaganja u oblasti usluga su, na primer, u  radnji za …

pročitaj više