NAJBOLJE REŠENJE ZA VAŠE ZAPOSLENJE

Eduka plus organizuje kompletne obuke iz oblasti dvojnog knjigovodstva, softverske obuke u knjigovodstvenom programu i preduzetništva kao jednu celinu što je dosad pokazalo izvanredne rezultate u smislu kompletnog obučavanja i pripreme kandidata za dalji samostalni rad. Sve tri obuke se realizuju u periodu od dva meseca.

Sve tri obuke se održavaju paralelno i to tako da se dva puta nedeljno pohađa knjigovodstvena i softverska obuka, a jedanput nedeljno preduzetnička obuka.

Da li se uz obuku dobija i praksa?

Da, uz kurs knjigovodstvo, preduzetništvo, softverska obuka dobijate i praktično usavršavanje u firmama saradnicima. Dobijate simulaciju realnih poslova sa kakavim biste se susretali prilikom rada. Naše iskustvo govori da svi polaznici završavaju obuke sa dovoljnom količinom znanja za rad u oblasti za koju su završili obuku.

Da li je broj polaznika ograničen?

Da, planirano je da najviše bude 8 polaznika.

Da li ću imati i vannastavna zaduženja?

Da naravno, koncept predavanja je osmišljen tako da u toku predavanja polaznici stiču teorijska znanja uz određene primere iz realnog poslovanja. Nakon završenog časa polaznici dobijaju zadatke kako bi praktično radili i njihov rad bio proveren od strane profesionalaca.

Obuka se sastoji od modula:

[toggle title=“Modul: Finasijsko Računovodstvo i Rad na Poslovnom Softveru Taur“ state=“close“]

U modulu finansijsko računovodstvo, učimo knjiženja u sistemu dvojnog i prostog knjigovodstva svih vrsta privrednih subjekata, radimo obračun zarada, osnovna sredstva, PDV prijave, i naravno kao kruna svega završni račun. Uz pomoć ovog modula bićete osposobljeni da radite u bilo kojoj firmi u oblasti računovodstva ili vodite knjigovodstvo za sopstveni biznis.

Poslovno knjigovodstveni sistemu TAUR kojim naši kljijenti u potpunosti ovladavaju knjižeći u njemu sve promene koje obrađujemo na Knjigovodstvenom kursu, a sve iz razloga da naši klijenti nakon završetka kursa budu osposobljeni za samostalni rad i otpočinjanje sopstvenog knjigovodstvenog biznisa, koji je praktično nemoguć bez adekvatnog softvera.

Ovaj softverski paket sadrzi sledece module kroz koje naši klijenti prolaze knjižeći poslovne promene:
[checklist]

 • Finansijsko knjigovodstvo (razne vrste naloga, kartice, zaključni list, analitika, bilansi),
 • Materijalno robno knjigovodstvo sa proizvodnjom (kalkulacije, pazari, interne otpremnice, otpremnice, račune, povratnice, knjižna pisma, popis/nivelacija, trebovanje predajnica, komisioni prijem, povrat i odjava, stanje zaliha, trgovačka knjiga, knjiga ulaznih i izlaznih računa),
 • Osnovna sredstva (nabavka, otpis, prodaja osnovnih sredstava, amortizacija),
 • Obračun zarada (obračun neto i bruto zarade, obrasci OPJ i OD),
 • Blagajna,
 • Finansijska evidencija za potrebe praćenja priliva i odliva novca, kao i potraživanja i obaveza, Obračun kamata, Virmani, Kursna lista, Delovodnik, POS (Point of sale, tj. Program Kasa).

Predavač : Olivera Mitrović

[/checklist]

[/toggle]

[toggle title=“Modul Preduzetništvo“ state=“close“]

 • Preduzetničku obuku polaznici pohađaju jednom nedeljno gde jedno predavanje traje tri školska vezana časa. Oblasti u kojima se obučavaju naši klijenti su sledeće:
 • Kako se odlučiti za pokretanje posla?

  • (da li sam ja preduzetnik, mini test, objašnjenje testa),
  • Otvaranje radnji i preduzeća