Najveći problem koji osnivači i vlasnici malih preduzeća imaju je to što su oni eksperti u svojim poljima rada i početnici u tome šta je zapravo potrebno da se efektivno vodi posao. To je ono što ih obično saplete, pre ili kasnije. Ne dozvolite da se to desi vama.

Priznajte da ne znate sve o poslu. Sa sledećim poslovnim savetima probajte da razvijete svoju kompaniju. Neki od njih su direktni, drugi su nelogični, ali su svi istiniti – jednog dana će vas spasti.

2

Uvek budite sigurni da ima i da će biti dovoljno novca u banci

Tačka. Najćešći problem u poslovanju je nedostatak novca. Ukoliko znate da imate problem sa tokom gotovine ili likvidnošću koji nadolazi, rešite ga.

Ne možete da otpuštate loše zaposlene dovoljno brzo

Jednostavno ne možete. Samo budite sigurni da znate da su oni problem, ne vi.
Uostalom, 90% problema zapravo čine problemi menadžmenta. Kada stvari ne idu dobro, prvo mesto na kojem treba tražiti odgovore je u ogledalu.

Vodite računa o svojim najboljim radnicima

Ovo važi za svaku kompaniju, veliku ili malu. Trošak gubljenja najboljeg zaposlenog je ogroman, dok poslovni lideri retko vode računa da su njihovi najbolji zaposleni pravilno motivisani, da imaju izazove i da se na njihov uspeh odgovara na pravi način.

Vaši zaposleni nisu vaša deca, lični asistenti ili vaš psihijatar

Ukoliko ih koristite ili zloupotrebite na taj način, zažalićete. Razumete?

Naučite da kažete „da“ ili „ne“

Dve najvažnije reči koje vlasnici firmi i osnivači imaju na raspolaganju su „da“ i „ne“. Naučite da ih dosta izgovarate. I to znači da budete odlučni. Najvažniji razlog za fokusiranje – da budete jasni o tome šta vaša kompanija radi – je da budete jasni o tome šta vaša kompanije ne radi.

Slušajte svoje mušterije

Mnogi preduzetnici vrlo malo cene svoje mušterije, kada ne samo da su njihove povratne informacije i inputi među kritičnim informacijama koje će ikada naučiti, već je njihov posao najlakši posao koji mogu dobiti.

Naučite dve reči: zasluga i nepotizam

Prvo je kako voditi organizaciju – prepoznajući, nagrađujući i kompenzujući na osnovu sposobnosti i postignuća. Drugo je kako ne treba voditi organizaciju – favorizovanjem i pristrasnošću.

22

Znajte kada da budete transparentni a kada ne

Transparentnost je odrednica u nekom vremenu kada je prednost u drugom. Postoji vreme da se deli otvoreno i vreme da se zaćuti. Morate znati kada i sa kim da raditi jedno, a kada i sa kim drugo. To dolazi sa iskustvom.

Verujte svom instinktu

Ova fraza se često ponavlja, ali retko se razume. Znači da su vaši instinkti ekstremno vredan alat za donošenje odluka. Često kažemo u retrospektivi i kajući se: „Znao sam da je to loša ideja“. Ali ključ je da znate kako da pristupite svom instinktu. Samo sedite, budite tihi i slušajte sebe.

Štitite i branite svoju intelektualnu svojinu

Mnogi od vas ne znaju razliku između autorskog prava, zaštitnog znaka, poslovne tajne i patenta. To nije prihvatljivo. Ukoliko ne štitite i branite svoju intelektualnu svojinu, izgubićete svoju komparativnu prednost.

Naučite da čitate i pišete efektivne sporazume

Znate onu izreku „dobre ograde prave dobre susede“? Isto je u poslovanju. Što su efektivniji vaši sporazumi, biće bolje vaše poslovne veze.

Vodite svoj posao kao posao

Previše preduzetnika vodi svoj posao kao produžetak ličnih finansija. To je vrlo loša ideja. Napravite pravi poslovni entitet i odvojte ga od ličnog života.

Podatke o finansijama imajte u malom prstu

Ako ne znate koliki su vam prihodi, rashodi, kapitalni zahtevi, profiti (bruto i neto), dugovi, tokovi gotovine i efektivne poreske rate – u nevolji ste.

Ne znate šta ne znate

Skromnost je moćna osobina za lidere i to važi za nove vlasnike preduzeća, veterane u tom poslu i za svakog između. Više puta ćete zažaliti misleći da znate sve odgovore.

Iza svake propale kompanije stoje disfunkcionalni ili nesposobni poslovni lideri koji su u zabludi oko nečega. Ironija je da niko od njih nije imao ni najmanju ideju šta je bilo najbolje u to vreme. Još je tužnije, većina njih i dalje nema. Nemojte završiti kao oni.