Svi imamo svoj lični brend, koji oblikujemo i koristimo za ostvarenje svojih ciljeva, a da toga vrlo često nismo svesni. Skup misli i osećanja koji druge osobe povezuju sa nama, našim imenom i prezimenom, likom, predstavlja lični brend.

U digitalnom dobu, internet predstavlja najbolji alat za prikupljanje informacija i formiranje slike o nekoj osobi. Sada nije neophodno da nekog upoznamo uživo, već možemo na osnovu aktivnosti na društvenim mrežama i ostalim podacima koji su dostupni na internetu da formiramo sliku o toj osobi.

Više od 90% poslodavaca koristi internet za informisanje o zaposlenima i partnerima. Zato je dobro upravljati informacijama o sebi na internetu i predstaviti se u što boljem svetlu poslodavcima.

personal brand

Šta je personalno online brendiranje?

Online brendiranje je najviše usmereno na upravljanje profilima na društvenim mrežama. Najvažnije je imati jasnu predstavu o tome šta želimo da naš brend predstavlja. Planovi za narednih pet godina, stvari u kojima smo najbolji, ono do čega nam je stalo, po čemu smo prepoznatljivi, kako želimo da nas drugi vide – to su stvari o kojima treba da razmislimo.

Upravljanje ličnim brendom podrazumeva upoređivanje slike koju imamo o sebi i slike koju drugi imaju o nama, kao i preduzimanje akcija koje će nam pomoći da ostvarimo postavljene ciljeve.

personal brend

Društvene mreže i lično brendiranje

Društvene mreže nastaju da bi okupile korisnike sa sličnim potrebama na istom mestu, pa se međusobno razlikuju po nameni i pravilima ponašanja. Treba voditi računa da na mrežama koje za cilj imaju poslovno umrežavanje, na primer na LinkedIn– u, delimo samo informacije bitne za našu karijeru.

Profili na društvenim mrežama poput Facebook-a, gde delite privatne informacije, podesite da ih mogu videti samo prijatelji. Profil sa nepotpunim informacijama deluje lažno, a slika treba da bude profesionalna. Profil koji sadrži previše informacija, pri čemu većina deluje preterano, takođe neće pobuditi poverenje kod poslodavca. Izaberite najvažnije tačke i istaknite ih.

Lični sajt i pisanje bloga mogu biti odličan vid promocije, naročito kada je u pitanju potraga za poslom. Profile treba održavati i redovno ažurirati informacije, objavljivati zanimljiv sadržaj, koji je odraz naših interesovanja i vrednosti. Na internetu treba biti autentičan i prikazati se onakvim kakvi jesmo.

What Makes You Unique? card with colorful background

Originalnost i u offline promociji

Poželjno je da svi podaci o nama i aktivnosti, kako na internetu tako i offline, šalju istu poruku. Postojanje velikog broja raznovrsnih platformi i činjenica da ne možemo da kontrolišemo podatke koji drugi ljudi dele na internetu o nama može nam ovo otežati. Veoma je bitno da svi profili na društvenim mrežama odaju predstavu brenda koji želimo. Preporučuje se korišćenje iste slike i biografije na svim mrežama, da bi bili prepoznatljivi i da bi nas ljudi zapamtili.

Izgradnjom snažnog ličnog brenda možemo učiniti da mogućnosti same dolaze do nas, umesto da ih tražimo. Naši profili predstavljaju našu besplatnu reklamu, gde veoma brzo, sa velikim brojem ljudi, možemo podeliti svoje uspehe i iskustvo.