Ukoliko ste u potrazi za poslom, kreiranje CV-a je jedan od najbitnijih koraka u tom procesu. Potencijalni poslodavci provedu u proseku samo nekoliko sekundi skenirajući Vaš CV u gomili drugih. Iskoristite priliku za prvi utisak i napišite CV koji će Vas izdvojiti iz mase drugih kandidata.

CV

 

FORMA I STRUKTURA CV-a

Neke od najčešćih tehničkih grešaka koje ostavljaju loš utisak na HR menadžere jesu greške u pravopisu, loša struktura CV-a i menjanje fontova. Preporučuje se da CV bude napisan čitkim fontom, poput: Calibri, Arial ili Tahoma, veličine 10 do 12 i da ne bude na više od jedne do dve A4 strane.

Ne treba menjati fontove, treba pisati sve crnom bojom, obratiti pažnju da sve bude pravilno napisano i izbegavati pisanje previše podvučenih, iskošenih i zadebljanih reči. Svaki CV trebalo bi da u sebi sadrži sledeće informacije:

  • lični podaci
  • obrazovanje
  • radno iskustvo
  • poznavanje jezika
  • neformalno obrazovanje
  • veštine i sposobnosti
  • lične osobine
  • ostalo

office workers

Prilikom svakog konkurisanja trebalo bi da prilagodite CV zahtevima i potrebama poslodavaca. Istražite koje su poželjne karakteristike idealnog kandidata, kakva je kultura i vrednost kompanije, pa u skladu sa tim istaknite odgovarajuće kvalitete koje posedujete. Obavezno navedite prakse i volontiranja, kurseve koje ste pohađali i sertifikate koje ste dobili. Poslodavci vole kandidate koji konstantno rade na sebi, prate trendove i usavršavaju se.

cv 1

VEŠTINE KOJE SE TRAŽE

Za obavljanje poslova, pored stručnih znanja, neophodne su i veštine, koje će omogućiti da se posao obavi na najbolji i najkvalitetniji način. Ove veštine mogu biti urođene ili se mogu tokom života kroz radno i životno iskustvo steći. Veštine ne treba mešati sa osobinama ličnosti, kao što su pouzdanost, istrajnost, perfekcionizam. Osobine ličnosti ukazuju na stil nečijeg rada, tj. način na koji osoba koristi svoje znanje i umeće. Iako se za svaku poziciju razlikuju poželjne veštine, postoje određene univerzalne veštine koje dobro prolaze kod HR menadžera.

intervju-job-posao

KOMUNIKACIONE VEŠTINE

U komunikacione veštine spadaju pismena komunikacija i javni nastup. Pismena komunikacija je veoma bitna, neophodno je poznavanje gramatike, jasno i smisleno pismeno izražavanje. Što se javnog nastupa tiče, neophodna je takođe jasnost i konciznost, a osobe koje su dobre u javnom nastupu su samouverene i uspešne u poslu. Loše napisana prijava za posao ili loš nastup tokom intervjua mogu biti razlog zašto niste dobili određeni posao.

solution

ANALITIČKE VEŠTINE

Analitičke veštine su intelektualne veštine koje omogućavaju identifikaciju i analizu problema i pronalaženje kreativnih rešenja. Tu spadaju: istraživačke veštine, sinteza i analiza informacija i kreativnost. Poslodavci veoma cene kreativne kandidate koji brzo stiču nova znanja.

organizacione vestine

ORGANIZACIONE VEŠTINE

Organizacione veštine podrazumevaju planiranje, sortiranje podataka, raspoređivanje resurasa i zadataka. To su sledeće veštine: upravljanje vremenom, zadacima i resursima, koordinacija. Za uspeh u poslu neophodna je dobra organizacija i poslodavci veoma cene kandidate sa izraženim organizacionim veštinama.

tehnicke vestine

TEHNIČKE VEŠTINE

Tehničke veštine predstavljaju direktne veštine poput rada na računaru ili drugim mašinama, u programima i hardveru, umeće popravke ili izgradnje. Rad na računaru u paketu MS Office je nešto što se podrazumeva u XXI veku, kao i snalaženje na internetu. Programiranje, digitalni marketing, SEO, copywriting su trenutno najtraženije veštine na tržištu rada.

Pored ovih ceni se i znanje stranih jezika, rad u timu sa različitim profilima ljudi i liderske veštine u koje spadaju veštine delegiranja, koučinga, slušanja.

cv2

 

Ovo su neke od veština koje poslodavci cene, pa je dobro istaći ih u svom CV-u. Ukoliko neku od njih ne posedujete, nemojte očajavati. Veštine se mogu naučiti i usavršiti primenom, a postoji i veliki broj kurseva i obuka koji Vam mogu pomoći da steknete nova znanja i veštine.