U današnje vreme koje se odlikuje inovacijama konstantna edukacija je postala neophodnost. Više nije toliko važno koju školu si završio, već šta znaš da radiš i da li si spreman da nastaviš da se usavršavaš. Veštine XXI veka se odnose na širok skup znanja, sposobnosti, radnih navika i karakternih crta koje su od presudnog značaja za uspeh u današnjem svetu, naročito u savremenoj karijeri.

1

Ko su nezaposleni?

Na prvom mestu  su oni koji putem formalnog obrazovnog sistema nisu uspeli da steknu dovoljna znanja i veštine da nađu adekvatno zaposlenje nakon završetka školovanja. Na drugom mestu su “žrtve tranzicije” u našoj zemlji. To su uglavnom osobe srednjih godina koje su davno izašle iz tradicionalnog obrazovnog sistema, nedovoljno edukovane za profil zanimanja koji današnji poslodavci traže.

Za prvu i drugu kategoriju ljudi dodatna edukacija ili prekvalifikacija predstavljaju šansu da postanu poželjni kandidati na  tržištu rada.

learn more

Kako postati poželjan kandidat na tržištu rada?

Vremena kada bi nas posao čekao odmah po završetku školovanja su odavno prošla i danas bez stalnog usavršavanja i proširivanja znanja, ne samo u struci, nego i u povezanim oblastima, nismo konkurenti za određeni posao.

Dobra strana svega toga je što nam danas neformalno obrazovanje može pružiti dosta znanja iz različitih oblasti. Možemo za relativno kratko vreme da naučimo određene veštine koje su poželjne. Neke od njih su:

  • Poznavanje informacionih i komunikacionih tehnologija
  • Mediji i internet pismenost
  • Ekonomska i finansijska pismenost
  • Znanje iz preduzetništva
  • Kritičko mišljenje, rešavanje problema, rasuđivanje, analiza, interpretacija, sinteza informacija
  • Istraživačke veštine
  • Usmena i pismena komunikacija, javni nastup i predstavljanje, slušanje

happy homework

Zbog čega se stalno edukovati?

Pored toga što ćemo imati ekonomsku sigurnost, veoma je važna i lična edukacija. Razlog je što ona povlači određena zadovoljstva osobe koja se edukuje. To mogu biti mogućnosti za usavršavanje i napredovanje, zatim mogućnost zaposlenja ukoliko smo bez posla, samoostvarenje na poslu kao i postizanje željenog statusa u društvu. Osim toga, sa novim veštinama možete dobro i da zaradite.

Tehnologija veoma brzo napreduje što dovodi da ona prethodna zastareva. Znanje koje trenutno posedujemo ne znači da će nam biti i korisno u budućnosti. Samo stalnim usavršavanjem možemo biti sigurni da će se naša stručnost unaprediti. Različite obuke, kursevi, seminari, konferencije mogu nam doneti pogodnosti u pogledu boljeg zaposlenja ili u pogledu napretka u neposrednoj budućnosti.

 

eduka dmm