Kada krećete na neki put, osim ako nije u pitanju neka nagradna igra, sigurno je da vam prvi korak neće biti da uđete u auto i krenete, da bi usput razmišljali o tome da li imate dovoljno goriva, da li ste poneli dovoljno novca, spakovali suncobran i peškir za plažu i da li uopšte znate kako da stignete do odredišta. Ovakav pristup vas najverovatnije ne bi odveo gde ste želeli da stignete. Pa ipak, upravo tako većina manjih preduzetnika kreće u posao. Zato većina od njih ne stiže na cilj. Pravdaju se stavom da je (marketing) plan trošak bez koga se može. Međutim, to nije tačno.

Marketing Plan

Marketing, u širem smislu, podrazumeva sagledavanje potreba potrošača i načine kako te potrebe zadovoljiti (što nužno ne podrazumeva izjednačavanje marketinga sa promocijom ili reklamiranjem proizvoda – to je samo jedan segment marketing plana). To je moguće samo ako imate jasan zadatak i cilj, odnosno marketing plan kako postići uspeh u poslovanju.

ŠTA JE MARKETING PLAN?

Marketing plan je osnova svakog uspešnog biznisa i obično sadrži marketing aktivnosti koje ćete sprovoditi tokom određenog vremenskog perioda (obično šest meseci/godinu dana ili 5 godina). Takođe, marketing plan obuhvata informacije o tržištima na kojima (želite da) poslujete i aktuelnim tržišnim kretanjima, opis vaše organizacije i proizvoda/usluga, marketing ciljeve i strategiju odnosno procenu očekivanih rezultata, kao i mere koje ćete koristiti da biste uspeli i postali sam svoj gazda.

Markting plan

ZAŠTO JE DOBRO IMATI MARKETING PLAN?

Prema podacima poslednjih istraživanja, kompanije koje imaju marketinške planove ostvaruju 20% do 25% veću prodaju, a samim tim i veći profit. Takođe, kompanije koje imaju plan marketinških aktivnosti bolje reaguju kada se suoče sa problemima i nepredvidivim događajima u svom poslovanju. Sva uspešna preduzeća, mala, srednja ili velika, potvrđuju da je ključ poslovanja efikasan marketing zasnovan na marketinškom planu.

Marketing plan strategija

KAKO IZGLEDA IZRADA MARKETING PLANA?

Pre nego što sednete da napravite marketing plan budite sigurni da imate jasne odgovore na sledeća pitanja: Gde se danas nalazi vaš biznis? Gde želite da bude (za godinu, tri, pet)? Kako to da postignete?

Prema tome dobar marketing plan bi trebalo, prvo, da obuhvati analizu tržišta (industrije, prodaje, konkurencije, kupaca i dosadašnjih marketinških aktivnosti), zatim ciljeve poslovanja i marketing kampanje, kao i strategiju osvajanja kupaca tj.ciljnog tržišta. To znači da ćete imati informacije ko su potencijalni kupci proizvoda, a takođe i ko nisu. Isto tako, saznaćete ko vam je konkurencija, koje su njene slabosti i snage, na kojim tržištima je prisutna.

marketing plan

Drugo, dobar marketing plan obuhvata i marketing program (proizvod, cena, distribucija i promocija, postprodajni servis i program lojalnosti kupaca) kojim utvrđujemo po čemu se razlikuje vaš proizvod od ostalih, kako bi odredili cenovnu strategiju i način plasiranja robe.

Posle toga se izrađuje plan implementacije odnosno plan aktivnosti šta, ko, kada, kako, koliko i sl. kako bi odredili smer i metode budućeg razvoja poslovanja. Marketing plan mora i da predvidi modele i kriterijume praćenja i ocene rezultata, zatim budžet za delove i ceo marketing plan, i na kraju očekivane zarade i procene eventualnih rizika.

Plan-Pyramid

IZRADITE MARKETING PLAN UZ NAŠU POMOĆ

Eduka plus u Nišu pruža podršku početnicima u biznisu i pomaže preduzetnicima da izrade adekvatan i uspešan marketing plan koji će ih dovesti do stabilnog, a zatim i do razvojnog poslovanja. Edukacija i seminari su osmišljeni tako da početnici u biznisu steknu teorijska znanja uz određene primere iz realnog poslovanja. Nakon završenog kursa za izradu marketing plana polaznici dobijaju zadatke kako bi praktično primenili stečeno znanje i uz pomoć profesionalaca izrađuju marketing plan za svoje poslovanje.