Žene na istim pozicijama kao i muškarci, imaju drugačiji način rada. To ne znači da su zbog toga one biti manje ili više uspešne u odnosu na muškarce, ali imaju drugačiji pristup poslovnim projektima, pokazuju podaci nedavno sprovedenih istraživanja. Ipak, one se danas edukuju više nego muškarci, jer žele da unaprede svoja znanja i veštine, što je posledica ekonomske emancipacije žena.


man_woman

Žene su danas “jače nego ikada” u svetu biznisa

Verovali ili ne, trećina ukupnog biznisa u Americi je u rukama žena. Zapošljavaju 40% više ljudi nego nekoliko najvećih kompanija zajedno. Ovi podaci izveštaja State of Women – Owned Business, koji je sproveo American Express Open pokazuju da u vođenju poslova jača pozicija žena u svetu. Procesi na globalnom nivou prenose se i na našu zemlju.

Na poboljšavanje pozicija žena ukazuje porast broja razvoda (koji je porastao čak 10% u prethodnoj godini, na oko 8.000), što je posledica i ekonomske nezavisnosti žena. Broj devojaka kojima je profesionalna karijera životni prioritet snažno raste, dok je broj studentkinja u Srbiji davno premašio broj njihovih muških kolega. Prema proceni analitičara, budući ekonomski rast Srbije, između ostalog, zavisi od obima upošljavanja i kvalitativnog unapređivanja ženske radne snage.

conflict-resolution

Koje je tajno oružje žena za menadžerske pozicije?

Uzmimo primer posao menadžera. Jasno je da su glavne osobine koje su potrebne za uspešno obavljanje ovog posla: brzina, efikasnost, komunikativnost, intuitivnost, multipraktičnost, šarm, pravednost, poštenje, empatičnost, elokventnost, dobro snalaženje u stresnim i kriznim situacijama. Neke karakteristike se u većoj meri mogu naći kod žena, a neke kod muškaraca.

Navešćemo nekoliko razlika između jačeg i nežnijeg pola, koje bi i jedni i drugi trebalo da iskoriste i zajednički ostvare napredak u karijeri.  

men-vs-women

Ko je bolji u komunikaciji?

Neki od stručnjaka uvereni su da je nežniji pol bolji u ulozi menadžera jer umeju bolje da saslušaju, a i bolje su kao učitelji. Takođe, veruje se i da smirenije komuniciraju, uravnoteženije, bolje raspoređuju energiju, kao i psihičku i emotivnu snagu. Takođe, smatra se da žene u proseku poseduju veći vokabular od muškaraca.

Muškarci nisu naročito verbalne osobe, pa žene imaju veću sposobnost komunikacije i procene ljudi nego oni. Ali, mora se priznati da i muškarci imaju vrlo važne kvalitete koji doprinose uspešnom komuniciranju. Oni su daleko bolji pregovarači od žena jer poseduju pravedniji sistem vrednosti rada. Oni uglavnom koriste koncizan govor, i usmereniji su na to da ostvare kredibilitet.

men-and-women-communication

Oni lakše kontrolišu emocije, imaju bolju sposobnost donošenja ispravnih odluka i kontrole sveukupnog rada. Naime, prema podacima istraživanja o rodnoj ravnopravnosti, i same žene smatraju da će muškarac u ulozi direktora videti i poštenije nagraditi trud i uspeh od žene koja je na toj istoj poziciji.

Poznato je da su muškarci više usmereni na postizanje postavljenih radnih ciljeva, dok su žene više usredsređene na međuljudske odnose i na održanje efikasnog funkcionisanja firme.

business people

Ko bolje rešava poslovne probleme?

Pripadnicima jačeg pola je priroda dala tu prednost da mogu lakše rešavati poslovne probleme. To je zato što je njihov mozak programiran tako da klasifikuje sve probleme pojedinačno, a zatim da nalazi rešenje za svaki. To ipak nije slučaj kod žena, jer njihov mozak najčešće ne može jasno klasifikovati probleme dok ih ne podeli sa nekim i dok ne dobije savet, i na taj način se delimično rastereti. Ali, ni žene nisu slabi konkurenti kad je biznis u pitanju.

Istraživanja pokazuju da se žene bolje i lakše prilagođavaju, dok muškarcima promene teže padaju. Objašnjenje za ovu pojavu možemo naći u tradicionalnoj podeli među polovima, pri čemu je ženama lakše da prihvate svoje slabosti i da zatrže pomoć, dok će muškarci teže priznati da im treba savet ili da im nešto nedostaje.

business

Šta možemo naučiti jedni od drugih?

S obzirom na to da je ova tema kontroverzna, očekivano je da se u okviru nje može naići na prilično različita mišljenja. Neki smatraju da menadžerska pozicija više odgovara jačem polu, a drugi da je ona pak stvorena za nežniji pol.

Žene su, kao i svi lideri, najefikasniji kada vode druge na autentičan način, unoseći svoje lične unutrašnje snage, viziju i glas lidera. Samo zadovoljna i samopouzdana žena je dobar šef, jer jedino tada može do kraja da iskaže sve svoje kvalitete. Ali, od muškaraca se može naučiti strateško planiranje i analiza, što upotpunjuje liderski repertoar.

Žene su predodređene da budu emotivni vodiči i mogu da pomognu muškarcu da nauči šta je empatija, slušanje, strpljenje, senzitivnost na različitost i tome kako da pohvale svoje ljude.

business-handshake

Zahvaljujući biološkim razlikama i svemu onome što one nose, možemo zaključiti, da su i žene  i muškarci dobri menadžeri. Ono što ih razlikuje ne bi trebalo da ih sprečava da napreduju. Naprotiv, razlike u vođenju poslova bi trebalo da ih spoje i iskoriste ih za zajedničke poslovne projekte.