Većina preduzetnika se plaši lokalnog PPC (Pay Per Click – plati po kliku) oglašavanja, jer veruje da bi ih ono ograničilo samo na određeno područje i da neće privući veliki broj kupaca.

U teoriji, ovakav stav je logičan, jer, naravno, svaki  preduzetnik želi da ima što više kupaca. Ipak,  mora realno da sagleda stvari i da pređe na „ciljano“ oglašavanje. Mala je verovatnoća da će prosečan preduzetnik moći da se takmiči sa velikim kompanijama koje imaju milionski reklamni budžet. Pre nego objasnimo zašto i na koji način da manji preduzetnici mogu da postignu veću konkurentnost sa lokalnim PPC oglašavanjem, da definišemo šta je PPC oglašavanje.

1

Šta je PPC oglašavanje

PPC (Pay Per Click – plati po kliku) je oblik oglašavanja u okviru kojeg oglašivač plaća samo onda kada zainteresovana strana klikne na oglas, ali ne i za samo prikazivanje oglasa. PPC oglašavanje omogućavaju različiti web servisi, ali najčešće se koriste Google AdWords, kao i Facebook oglašavanje.

Oglašavanje putem Google AdWords podrazumeva pozicioniranje u rezultatima pretrage zakupom ključnih reči; kao i objavljivanje banera na web sajtovima koji su deo Google display mreže. Ovo uključuje i prikazivanje oglasa  na YouTube kao i u rezultatima pretrage na mobilnim uređajima.

Kako da koristite lokalno oglašavanje „plati po kliku“

ppc

I Prilagodite reklamu ciljnom korisniku (Customize)

Vaša reklamna kampanja mora da bude prilagođena potrebama korisnika kao i oblastima njihovog pretraživanja. To znači da svaka grupa kupaca zahteva tačno određenu reklamu. Vaša prednost ogleda se u tome što dobro poznajete svoje kupce, a na raspolaganju su vam i razni pomoćni alati (Google AdWords). Prilagodite svoje reklame mestu i potražnjama korisnika, kako bi više odgovarala njihovim pretragama. Kada neko traži „edukativni centar u Nišu“, potrebno je da na vašoj reklami naiđe na sličnu frazu.

gaw

Takođe, veoma je bitno da prilagodite ciljnu stranicu reklame (landing page) lokaciji na kojoj se nalazite i ključnim rečima pretrage. PPC reklama privlači pažnju čitaoca, dok je ciljna stranica zadržava i okupira sličnim sadržajem. Dakle, ukoliko je neko, tražeći „edukativni centar u Nišu“, kliknuo na vašu reklamu, na ciljnoj stranici treba da pronađe željene informacije. Ljudi ne žele da pretražuju čitav sajt da bi došli do informacija koje plasirate u reklami.

Ukoliko posedujete više objekata na raznim lokacijama, reklama bi trebalo da upućuje na onaj u traženom mestu (npr. Nišu), u suprotnom potencijalni klijent će odustati od pretrage. Zbog toga je važno da se ciljna stranica vaše reklame poklapa sa reklamnim sadržajem. Možete koristiti segmentaciju na osnovu lokacije kako bi se klikovi preusmeravali na stranice vezane isključivo za traženu lokaciju, a ne na početnu stranu cele firme.

long-tail
II Targetiranje dugačkih ključnih reči i fraza (Targeting Long Tailed Keywords)

Dugačke ključne fraze (koje sadrže više od tri reči) veoma su važne za PPC oglašavanje, naročito ako se uzme u obzir da potencijalni kupci traže tačno određenu lokaciju. Neophodno je izabrati ispravne ključne reči koje jasno opisuju ono što nudite i po kojima će vas ljudi lako pronaći. Pri targetiranju dugačkih lokacijskih fraza (npr. „edukativni centar u Nišu“) trebalo bi da vodite računa da reklama bude vidljiva kupcima koji se nalaze u blizini date lokacije.

Suština je u tome što dugačke ključne fraze vode većem broju konverzija, odnosno stvarnoj kupovini određenog proizvoda/usluge. Sada ćete reći da one sužavaju ciljnu grupu korisnika i da nisu pogodne za kupce koji se samo informišu. Međutim, dugačke fraze, pre svega, privlače više onih kupaca koji bi zaista kupili proizvod koji nudite.

O tome kako Google bira koji će oglasi prvi izlaziti na pretraživaču, objasnio je šef ekonomije u ovoj kompaniji, Hal Varian.

https://www.youtube.com/watch?v=PjOHTFRaBWA

III Negativne ključne reči

U PPC kampanji, osim prilagođavanja reklame ciljanom korisniku i određivanja ključnih fraza za vaše poslovanje, u obzir uzmete i tzv. negativne ključne reči. Trebalo bi, naravno, birati ključne reči za kojima potencijalni kupci tragaju, međutim, pretraživanja kupaca mogu uključivati i reči koje nisu vezane za vas ili vašu reklamu.

Možete, recimo, imati riblji restoran u kome ne služite škampe, iako oni spadaju u morske plodove. Sigurno ne želite da vam dolaze gosti i traže ono što nemate, pa je zato bolje navesti „škampi“ kao negativnu ključnu reč. Na taj način isključujete one koje ne možete da ugostite da ne biste uzalud trošili reklamni budžet.

ppcloc

IV Dodaci za lokaciju (Location Extensions)

Dodaci za lokaciju su među najvažnijim ekstenzijama PPC oglašavanja. Oni predstavljaju dodatni deo reklame gde oglašivač može da napiše svoju adresu, broj telefona, radno vreme i sve informacije važne za poslovanje. Uz reklamu sa dodatkom za lokaciju pojavljuje se i mapa, tako da potencijalni kupci mogu jasno da vide mesto na kome se vi kao oglašivač nalazite.

Da biste adekvatno radili sa dodoacima za lokaciju potrebno je da imate registrovan Google-ov nalog vaše firme. Kako sve više ljudi koristi mobilne telefone za pretragu, uz dodatak za lokaciju bićete dostupni kupcima koji koriste pretragu „blizu mene“. Oni će doći do vas uz pomoć putokaza koji im se pojavljuje. U slučaju da poslujete na više lokacija, neophodno je izložiti tačne informacije za svaku od njih.

call-extensions

V Dodaci za poziv (Call Extensions)

Dodatak za poziv omogućuje prikazivanje vašeg broja telefona u reklami. To je važno jer će potencijalni kupci koji koriste mobilni telefon za pretragu moći  lako da stupe u kontakt sa vama. Uz ovaj dodatak pojavljuje se i dugme „pozovi“ koje je izuzetno korisno. Prema poslednjijm istraživanjima, više od 40% korisnika pametnih telefona upotrebljava ovu opciju.

Postoji i Google-ov broj telefona za prosleđivanje poziva koji telefonske pozive računa kao konverzije tj. stvarne kupovine proizvoda koji nudite, s tim što je neophodno naznačiti vreme trajanja poziva koji se smatra konverzijom.

Izvor: Small Business Trends