O nama

Eduka plus je preduzeće za obrazovanje odraslih i ostalo dodatno obrazovanje osnovano sa ciljem da obukom i treningom osposobljava stanovništvo u cilju ovladavanja poslovnim veštinama, koje mogu našim klijentima u velikoj meri povećati šanse za zapošljenje, pokretanje sopstvenog biznisa, preduzetništva i ostalih traženih zanimanja.

Sve naše usluge su kreirane po meri klijenata, u dogovoru i u skladu sa njihovim potrebama i pružamo širok spektar usluga:
[checklist]

 • knjigovodstvenu obuku,
 • softversku obuku na primenjenom poslovno-informacionom sistemu,
 • obuku o preduzetništvu,
 • naprednu obuku knjigovodstva u proizvodnji (pogonsko knjigovodstvo – klasa devet),
 • vrhunske obuke iz engleskog jezika,
 • obuku rada na računaru u više nivoa stručnosti,
 • web dizajn,
 • pisanje za web…

[/checklist]
Kroz našu školu prošlo je preko  5.000 polaznika i izdali smo preko 10.000 sertifikata. EdukaPlus ima centre u 7 gradova Srbije a njihove lokacije možete videti ovde

 

EDUKA PLUS NIŠ

EDUKA PLUS BEOGRAD

EDUKA PLUS NOVI PAZAR

Naše reference

Stručnost i iskustvo

Od svog osnivanja Eduka plus tim je vrlo aktivan u pružanju spektra usluga u oblasti knjigovodstva, preduzetništva, softverskim obukama na primenjenim softverskim rešenjima za vođenje poslovnih knjiga, osnovnom i poslovnom radu na računarima kako svojim obukama i praktičnim časovima tako i savetodavnim uslugama i organizovanjem raznih treninga. Eduka plus tim je za kratko vreme dokazao svoju stručnost i iskustvo u sledećim oblastima:
[checklist]

 • Praktično iskustvo u obrazovanju odraslih
 • Savremen pristup obuci i treningu
 • Praktičnoj primeni novih tehnoloških rešenja u edukaciji
 • Odličnim veštinama upravljanja komunikacijom i organizovanja sistema obuke
 • Analitičke sposobnosti i iskustvo u analitičkim studijama

[/checklist]

Korisnici usluga Eduka plus tima koriste prenešeno znanje da pokrenu, razviju ili unaprede svoje poslovanje kroz jedan savremen pristup postavljanja poslovanja i prevazilaženja problema u poslovanju koristeći pritom, pored stečenog znanja, sve savremene metode i tehnološke novine koje im pomažu da dođu do ostvarenja svog cilja.

[checklist]

 • Copy Printers, Niš
 • Just travel,
 • Derige d.o.o,
 • Fungi, Niš Ledib
 • Turistička organizacija Lebane
 • Infopolis, Niš
 • Stoni, Niš

[/checklist]

[checklist]

 • CPM, Beograd
 • ANP, Prokuplje
 • Hermes creative, Novi Sad
 • Tauryys, Novi Beograd
 • I preko 500 do sada obučenih fizičkih lica među kojma su izbegla i raseljena lica, nezapošljena lica, svršeni studenti ekonomske struke.
 • Fond za mikro razvoj
 • Niš Eneca
 • Niš Help

[/checklist]

Eneca – nevladina organizacija

Realizacija projekta „Smanjenje siromaštva kroz podršku start-up biznisa“ finanisranog od strane DIN“Fabrika duvana” a.d.Niš u sastavu Philip Morris International. Projekat je namenjen licima sa zdravom poslovnom idejom za zapošljavanje ili razvijanje sopstvene delatnosti, sa ciljem da stimuliše pokretanje malih, odnosno unapredi već postojeće biznise kroz dodelu donacija i pružanja poslovnih i stručnik obuka koje je realizovala Eduka plus d.o.o što je budućim preduzetnicima pružilo bolje šanse za uspeh.

Realizacija projekta „Podrška izbeglim i interno raseljenim licima u Srbiji“ koji finansira Evropska unija preko delegacije evropske komisije u Srbiji. Cilj projekta je doprinos naporima koje ulaže Republika Srbija, EU i lokalne zajednice u iznalaženju trajnih rešenja za izbegla i interno raseljena lica u pogledu njihovog stambenog zbrinjavanja i pružanja ekonomskog podsticaja poslovnim aktivnostima kroz dodelu donacija i obuku koju je realizovala Eduka plus d.o.o

Help – nemačka nevladina organizacija

Realizacija projekta „Smanjenje siromaštva kroz podršku lokalnom održivom razvoju u južnoj Srbiji“ finansiranog od strane Nemačke vlade preko Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope a sufinansiranog od strane gradova Niš i Vranje i opština Aleksinac, Bujanovac, Pirot i Preševo. Cilj ovog projekta je stimulacija pokretanja malih biznisa kroz dodelu donacija i obuka što će budućim preduzetnicima olakšati pokretanje malih biznisa kroz dodelu donacija i obuka koje je realizovala Eduka plus d.o.o (242 kandidata) i na taj način budućim preduzetnicima olakšala početak poslovanja i pružila bolje šanse za uspeh.

Fond za mikrorazvoj – nevladina organizacija kao deo medjunarodne organizacije Danski savet za izbeglice

Podrška i unapredjenje socijalnog ekonomskog životnog standarda ekonomski aktivnog i siromašnog stanovništva u Srbiji na realizaciji poslovnih ideja kroz pružanje poslovnih veština i stručnih obuka koje je sprovela Eduka plus d.o.o.

Ledib – danska nevladina organizacija

Podrška lokalnog ekonomskog razvoja sa fokusom na razvoj sektora malih i srednjih preduzeća u skladu sa stategijom Danskog programa, Ledib obuhvata Nišavski okrug u Srbiji tako da je razvojni cilj programa društveno uravnotežen ekonomski razvoj i kreiranje radnih mesta. U okviru Ledib programa se daje podrška putem treninga koji ce pomoći zaposlenima da unapede svoje znanje i veštine a čiju obuku je izvršila Eduka plus d.o.o

Gradska opština Medijana Niš

Omladinsko i žensko preduzetništvo gde su polaznici seminara prošli kroz trening program koji im je omogućio da steknu znanja i veštine kako bi uspešno osnovali i vodili preduzetničke radnje. Eduka plus je tom prilikom obučila 30 žena preduzetnica.