Nove mere za pomoć nezaposlenima u Srbiji

Predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) i 85 lokalnih samouprava potpisali su danas sporazum o realizaciji projekta „Pomoć teže zapošljivim grupama“ koji je fokusiran na nezaposlene osobe bez ili sa niskim kvalifikacijama, stanovnike ruralnih oblasti i Rome.
Realizacija projekta podrazumeva otvaranje 40 klubova za traženje posla, 10 centara za informisanje i profesionalno savetovanje, kao i 80 samouslužnih radnih stanica, a krajnji cilj projekta je povećanje zaposlenosti u Srbiji.
Projekat sa 6,5 mil EUR finansira Evropska unija, a sufinansira Nacionalna služba za zapošljavanje sa 3,6 mil EUR.
baner1
Direktor NSZ Zoran Martinović rekao je da će 5.400 osoba iz kategorije „teže zapošljivih“ biti uključeno u taj projekat.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin rekao je da je tokom 2015. godine 138.925 osoba učestovalo u merama koje je Vlada sprovela za aktivno traženje posla. Kako je naveo, prema podacima ankete o radnoj snazi za treći kvartal 2015. godine stopa nezaposlenosti spuštena je na 16,7%, „što je najniži procenat od 2009. godine“.