Referentna kamatna stopa NBS zadržana na nivou od 4%
Izvor: eKapija

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 4%. Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je imao u vidu faktore inflacije, efekte dosadašnjeg ublažavanja monetarne politike, kao i očekivanje da će se inflacija i u narednom periodu kretati u granicama cilja od 3% ± 1,5 procentnih poena.

Inflacija je od početka godine u granicama cilja i u februaru je iznosila 3,2% međugodišnje. Na takvo kretanje inflacije, kao i u drugim zemljama, uticali su pre svega oporavak svetske cene nafte u drugoj polovini 2016. i rast cena voća i povrća, koji je bio viši od sezonski uobičajenog zbog lošeg vremena početkom ove godine. Da su inflatorni pritisci i dalje niski, ukazuju bazna inflacija, koja je i u januaru i u februaru iznosila 1,7% međugodišnje, i u granicama cilja usidrena inflaciona očekivanja.

Izvršni odbor će i u narednom periodu pažljivo pratiti dešavanja u međunarodnom okruženju, a prvenstveno kretanja na međunarodnom finansijskom tržištu i kretanje cena primarnih proizvoda na svetskom tržištu. Neizvesnost na međunarodnom finansijskom tržištu u najvećoj meri proističe iz divergentnosti monetarnih politika vodećih centralnih banaka, FED-a i Evropske centralne banke, što može da utiče na globalne tokove kapitala prema zemljama u usponu, a time i Srbiji, saopštila je NBS.

Istovremeno, Izvršni odbor ističe da je otpornost naše ekonomije na eventualne negativne uticaje iz međunarodnog okruženja povećana zahvaljujući povoljnijim makroekonomskim izgledima, a pre svega smanjenju fiskalne i spoljne neravnoteže.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 12. maja, saopšteno je iz NBS.