Ističe rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu – Zatezna kamata 14% godišnje
| Izvor: Tanjug

Rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu za 2017. godinu ističe danas. Za svaki dan kašnjenja obveznik plaća zateznu kamatu od 14% godišnje, a može biti kažnjen i novčano sa 5.000 dinara, i to za svaki kvartal za koji se ne izmiri obaveza.

Podsetimo, porez na imovinu se plaća u četiri rate – prva do 15. februara, druga do 15. maja, treća do 15. avgusta, a poslednja do 15. novembra.

Obveznici poreza na imovinu su građani, preduzetnici i preduzeća, a prikupljaju ga lokalne samouprave.

Svi koji nisu dobili rešenje o visini poreza za ovu godinu trebalo bi da uplate akontativno prema iznosu koji je važio u prošlogodišnjem rešenju.