Novi Sad daje 200.000 dinara po novozaposlenom – Konkurs za subvencije do 30. juna 2017.

Grad Novi Sad objavio je poziv o dodeli jednokratnih subvencija za zapošljavanje, u iznosu od 200.000 dinara po radnom mestu, objavljeno je na sajtu Grada.

Prioritete za subvencije imaju firme koje zapošljavaju teže zapošljive građane: dugoročno nezaposlene, mlade do 30 godina bez iskustva ili/i s niskim kvalifikacijama, starije od 50 godina, osobe s invaliditetom, Rome, korisnike socijalne pomoći, žrtve trgovine ljudima, samohrane roditelje itd.

Uslovi koje poslodavci sa sedištem u Novom Sadu moraju da ostvare da bi bili subvencionisani su, između ostalog, da prime nezaposlene građane sa biroa, zaposle ih na neodređeno vreme na novootvorenim radnim mestima, sa punim radnim vremenom. Jedan od uslova je i da firma mora da bude registrovan najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva za ovu subvenciju.

Takođe, poslodavac ne sme da zaposli nekoga ko je već bio zaposlen u firmi i to najmanje tri meseca pre podnošenja ponude Gradu, a novi radnik ne sme da bude povezan sa gazdom. Od poslodavca se očekuje da nije otpuštao radnike najmanje tri meseca pre konkurisanja za subvenciju.

Za subvenciju ne smeju da konkurišu državni organi, direktni ili indirektni korisnici budžeta, poslodavci koji se bave delatnošću koju Grad ne subvencioniše, kao ni oni koji su iste osobe već zapošljavali putem subvencija u prethodne tri godine.

Zainteresovani prijave mogu podneti do 30. juna 2017. godine, a svi detalji nalaze se u konkursnoj dokumentaciji.