Svaki trošak mora na uvid – Na sajtu NBS uskoro prikaz svega što banke naplaćuju

Svaki trošak mora na uvid – Na sajtu NBS uskoro prikaz svega što banke naplaćuju

Koliki je trošak održavanja tekućeg računa, kako se on naplaćuje, kolika je provizija za razna plaćanja i ostale naknade povezane sa računima građana u bankama, uskoro će biti objedinjene na jednom mestu – internet stranici Narodne banke Srbije.

Na taj način će građanima postati lako dostupni podaci o svim troškovima koje bankari naplaćuju u vezi sa platnim računima. Ovo je jedna od novina predviđena novim zakonom čiji je nacrt još u izradi.

– Predlog zakonskog rešenja će sadržati odredbu po kojoj će Narodna banka Srbije biti ovlašćena da utvrdi i objavi na svojoj internet prezentaciji listu od najmanje deset, a najviše dvadeset reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom koje se naplaćuju, a koje nudi najmanje jedan pružalac platnih usluga u Republici Srbiji – ističu u NBS.

– Navedena lista bi sadržala pojmove i objašnjenje za svaku od navedenih usluga. Pružaoci platnih usluga bi bili u obavezi da koriste standardizovanu formu dokumenta o naknadama, koju će morati bez naknade da dostave potrošaču pre zaključenja okvirnog ugovora o platnom računu, istovremeno sa drugim informacijama utvrđenim propisima. Time će se svakako olakšati potrošačima upoređivanje naknada za usluge koje nude različiti pružaoci platnih usluga.

U centralnoj banci očekuju da će, na ovaj način, banke biti primorane da prate svoje konkurente i da klijentima ponude niže cene naknada, kako bi pridobile što veći broj korisnika.

– Jednostavno, kada potrošač bude mogao da bez većih teškoća uporedi naknade različitih pružalaca platnih usluga za iste platne usluge, biće i u prilici da promeni svog pružaoca platnih usluga za nekog drugog. Dalje, istim zakonskim rešenjem pojednostaviće se procedura za zamenu banke koja vodi platni račun – ističu u NBS.

Porast konkurencije

– Jedini pravi način da banke zadrže svoje korisnike biće kvalitetnija usluga i niže naknade. Na taj način očekujemo da će budući zakonski okvir omogućiti veću tržišnu konkurenciju i veće zadovoljstvo krajnjih korisnika – ukazuju u Narodnoj banci Srbije.

Pročitajte takođe

Za podršku maloj privredi obezbeđeno 556 miliona dinara – Raspisan poziv za dodelu bespovratne pomoći

Za podršku maloj privredi obezbeđeno 556 miliona dinara – Raspisan poziv za dodelu bespovratne pomoći …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *