U borbi protiv sive ekonomije uskoro i mobilni inspektor – Zatečen neprijavljeni radnik biće na licu mesta zaposlen na neodređeno vreme
Izvor: Politika

U radu na crno, u toku 2017. godine, zatečeno je 3.000 osoba više nego u odnosu na 2016. i više od 50% u odnosu na godinu ranije. Istovremeno, oktriveno je i 769 firmi koje su radile van okvira bilo kakve zakonske regulative, a od 22.411 osoba koje su radile bez ikakvih papira, njih 94% ili 21.171 zasnovalo je stalni radni odnos.

Ovi podaci predstavljeni su u Regionalnoj privrednoj komori Pančevo, na prvoj radionici projekta, „Reci ne radu na crno“, koji se od marta realizuje na osnovu sporazuma zaključenih između Ministarstva spoljnih poslova Norveške i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije

Projekat je u drugoj fazi sprovođenja, s ciljem jačanja kapaciteta Inspektorata, ali i podizanja svesti građana.

– Ove godine nastavljamo rad punim kapacitetom i samo u poslednjih šest meseci zabeleženo je 30% više nadzora, ali ono što uliva nadu i govori da smo na dobrom putu jeste znatno manji broj zatečenih neprijavljenih radnika. Sve ovo dobro je i za poslodavce koji rade po zakonu, jer sputovamo nelojalnu konkurenciuju, ali je pre svega velika korist za građane – rekao je ministar Zoran Đorđević.

Promenu na terenu predstavlja rotacija inspektora, koji sada nisu iz mesta u kojem obavljaju kontrolu i to daje rezultate, a država će, kako piše Politika, u narednom periodu pokušati da brojke u ovoj oblasti svede ispod proseka Evropske unije, ali će i menjati i dopunjavati Zakon o radu,

Najsvežija novina biće uvođenje mobilnog inspektora, koji će uz pomoć baze podataka iz socijalnih karti aplikacijom na licu mesta, moći na neodređeno vreme da zaposli osobu koja bude zatečena da radi neprijavljena.

Ministar Zoran Đorđević kaže da će to procedure učiniti efikasnijim, a efikasnost je, kaže, „imeprativ u sferi procesuiranja i naplati kazni“.

Đorđević smatra i da je nezadovoljavajući i neprihvatljiv podatak, da je država inkasirala tek 112 miliona od gotovo dve milijarde dinara na ime kazni izrečenih za nepoštovanje zakona.

Ministar je obećao i bolje uslove rada, više opreme za inspektore rade i poboljšanje njihovog materijalnog stanja.

Prva radionica projekta „Reci ne radu na crno“ kreće iz Pančeva, a okupljanja sa istom temom, biće u deset gradova i to Pirotu, Vranju, Novom Pazaru, Nišu, Beogradu, Negotinu, Užicu, Novom Sadu i Kragujevcu na jesen, čime će ovom problematikom bitri pokrivena čitava Srbija.