Agencija za privatizaciju raspisala javni poziv za stečajne upravnike Izvor: Beta Agencija za privatizaciju saopštila je da je raspisala otvoreni postupak javne nabavke za usluge stručnjaka koji će u njeno ime i pod njenim nadzorom obavljati poslove stečajnog upravnika. Svi zainteresovani ponuđači mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju

Endep, abilify reviews, abilify and wellbutrin, http://viagra24-pharmacyonline.com/viagra-pack-online.html, viagra24-pharmacyonline.com, zoloft, abilify and wellbutrin

na internet stranici Agencije za privatizaciju www.priv.rs i na portalu Uprave za javne nabavke http://portal.ujn.gov.rs/. Okvirni sporazum se zaključuje na period od dve godine, a Agencija može produžiti važenje sporazuma za još jednu godinu. Kriterijum za zaključenje okvirnog sporazuma je ekonomski najpovoljnija ponuda, čiji su elementi iskustvo i efikasnost u vođenju stečajnih postupaka i status stečajnog upravnika, dodaje se u saopštenju. baner1 Ponude se podnose na adresu Agencije za privatiazciju, Terazije 23 u Beogradu, do 3. avgusta 2015. godine do 12 časova. Javno otvaranje ponuda će se obaviti odmah po isteku roka za podnošenje, odnosno 3. avgusta u 12.30 časova u prostorijama Agencije. Rok za donošenje odluke o zaključenju okvirnog sporazuma ponuda je 40 dana od dana javnog otvaranja ponuda.