Ako želite da budete notar, tokom nedelje dobijate šansu: Ministarstvo pravde raspisuje konkurs za 44 radna mesta
izvor:Telegraf

Ministarstvo pravde se trudi da ubrza rad sudova uspostavljanjem elektronske razmene podatak
Pečatiranje, notari Foto-ilustracija: Profimedia/F1 Online
Tokom nedelje će biti raspisan novi konkurs za popunjavanje upražnjenih javnobeležničkih mesta za područje 34 osnovna suda, najavila je ministarka pravde Nela Kuburović.

– Verujemo da će po okončanju tog konkursa konačno sva mesta u Srbiji koja do sada nisu imala, dobiti javne beležnike, i da će sami građani u tim sredinama imati koristiti od njihovog rada – rekla je ministarka i dodala da danas postoji još 44 upražnjena javnobeležnička mesta.

Ministarka je podsetila da pored toga što se Ministarstvo pravde trudi da ubrza rad sudova uspostavljanjem elektronske razmene podataka, ono radi na jačanju infrastrukture, jer, kako je istakla, dobri uslovi rada omogućuju i skraćenje sudskih postupaka.

Nema više odlaska na šaltere: Od 1. jula imovina se upisuje kod notara (FOTO)

Kuburović je naglasila da je Ministarstvo pravde, zajedno sa razvojem Pravosudnog informacionog sistema (PIS), podjednako radilo kako na unapređenju rada sudova, tako i javnih izvršitelja i beležnika i omogućilo je svima da budu korisnici PIS-a, odnosno da imaju mogućnost pristupa elektronskim podacima različitih organa koji su im neophodni tokom rada, poput baza podataka MUP-a, Agencije za privredne registre, ili uvida u matične knjige umrlih, večanih i rođenih.

Nla Kuburović, Foto: Ministarstvo pravde
– To je neophodno za rad beležnika, s obzirom na to da su oni danas nadležni da sprovode ostavinske postupke, jer samim pristupom tim podacima elektronskim putem i te kako se ubrzava i rad beležnika, ali i rad sudova – rekla je Kuburović.

Ministarka pravde Srbije istakla je da javni beležnici od 1. jula imaju novu dužnost – prema Republičkom geodetskom zavodu, s obzirom na to da je počela primena novog Zakona o upisu u katastar nepokretnosti.

– Upravo javni beležnici će biti osnovna kontakt tačka za upis prava svojine u katastar nepokretnosti – naglasila je Kuburović.

Kuburović je ukazala da upravo zahvaljujući novim izmenama zakona, građani su oslobođeni višestrukog odlaska na šaltere, a da će javni beležnici biti ti koji prikupljaju podatke i katastru elektronskim putem dostavljaju overene ugovore o prometu nepokretnosti.