APR produžio rok za dostavljanje finansijskih izveštaja do 31. marta
Izvor: eKapija

Agencija za privredne registre (APR) obavestila je sve obveznike primene Zakona o računovodstvu da je Ministarstvo finansija dalo preporuku Agenciji da, izuzetno, rok za dostavljanje izveštaja za statističke i druge potrebe za 2014. godinu bude produžen do 31. marta 2015. godine.

Kako je navedeno u saopštenju APR-a, produženje roka za dostavljanje izveštaja za statističke i druge potrebe uslovile su objektivne okolnosti koje prate uspostavljanje veoma složenog Posebnog informacionog sistema Agencije koji treba da podrži potpuno elektronsku komunikaciju sa obveznicima sačinjavanja finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu čija je obaveza bila i da obezbede kvalifikovane elektronske potpise za svoje zakonske zastupnike. Produženjem roka ostavljeno je dodatno vreme da se ta obaveza ispuni jer veliki broj obveznika još uvek nije nabavio elektronske potpise za zakonske zastupnike.
baner1
Zakonom o računovodstvu uvedena je potpuna transparentnost finansijskih izveštaja i dokumentacije, obaveza sačinjavanja finansijskog izveštaja kao elektronskog dokumenta potpisanog kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, kao i dostavljanje finansijskih izveštaja i dokumentacije APR-u isključivo u elektronskom obliku.

Agencija je pripremila potpuno novi, veoma složen informacioni sistem za prijem i obradu finansijskog izveštaja kao elektronskog dokumenta potpisanog kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika. APR je bio u obavezi i da pripremi softver i za prijem finansijskih izveštaja mikro pravnih lica koja, po Zakonu o računovodstvu, još u ovoj godini svoje izveštaje za statističke i druge potrebe i finansijske izveštaje sa dokumentacijom mogu dostavljati i u jednom od sledećih oblika: u hibridnom obliku – elektronskom i papirnom obliku istovremeno, odnosno u elektronskom obliku ali bez kvalifikovanog elektronskog potpisa zakonskog zastupnika koji te izveštaje potpisuje svojeručnim potpisom i Agenciji dostavlja poštom, ili samo u papirnom obliku koje zakonski zastupnik potpisuje svojeručnim potpisom i Agenciji dostavlja poštom.

Agencija će obezbediti potpunu funkcionalnost Posebnog informacionog sistema do 28. februara 2015. godine izajedno sa tehničkim uputstvom za njegovu primenu, obveznicima primene Zakona o računovodstvu staviti na raspolaganje, stoji u saopštenju.