APR vraća preduzećima pogrešno uplaćen novac od 2015. godine
Izvor: eKapija

Firme u Srbiji koje su pogrešno uplatile novac za naknade ili su uplatile više novca, počev od 2015. godine, mogu da računaju da će im on biti vraćen.

Agencija za privredne registre saopštila je, na osnovu člana 4. Pravilnika o praćenju i načinu povraćaja više ili pogrešno uplaćenih sredstava, da je po službenoj dužnosti, pokrenula postupak za povraćaj tih sredstava na račun uplatioca. Na to mogu da računaju preduzeća koja su prema APR-u izvršila uplatu većeg iznosa naknade ili su, pak, pogrešno uplatila sredstva.

Sredstva se vraćaju pravnim licima koja su u toku 2015. godine prema APR-u izvršila uplatu većeg iznosa naknade ili su, pak, pogrešno uplatila sredstva.

I u narednom periodu, APR će nastaviti sa povraćajem više ili pogrešno uplaćenih sredstava izvršenih u 2016, 2017. i 2018. godini, u skladu sa izvršenom kontrolom koju sprovode nadležni registri, odnosno Sektor ekonomsko- finansijskih poslova Agencije.

Osim toga APR će nastaviti da obavlja povraćaj više ili pogrešno uplaćenih sredstava prema dostavljenim zahtevima podnosioca registracionih prijava.

Pregled predmeta, odnosno registracionih zahteva, po kojima je identifikovan višak uplaćenih sredstava po rešenim predmetima, a za koje nije izvršen povraćaj, možete videti OVDE