Bankari u obavezi da posle otplate kredita vrate menice klijentima
| Izvor: Novosti

Bankari uglavnom „zaborave“ da vrate klijentima menice posle otplate kredita, iako su u obavezi da prilikom „zatvaranja“ zajma ovo sredstvo obezbeđenja iznesu iz arhive. Mnogi građani i ne znaju da treba prilikom otplate kredita da podsete bankare da im vrate menice, tako da one ostaju u posedu banke.

To su blanko potpisani dokumenti i nikada se ne zna da li će doći do zloupotrebe. Dešava se i da bankari greškom aktiviraju menicu, iako je kredit izmiren. Dok se situacija ne razjasni, novac će biti skinut sa računa, a moguće je i da račun bude blokiran.

Građani prilikom uzimanja kredita, kreditne kartice ili dozvoljenog minusa potpisom na ovom vrednosnom papiru garantuju da će uzeti zajam biti vraćen. Ovaj dokument se potpisuje blanko i ukoliko korisnik kredita ne izmiruje svoje obaveze, banka može da ga aktivira na ceo iznos duga.

S druge strane, kada se uzeti zajam otplati regularno, banka mora da vrati klijentu menicu, odnosno da je pocepa. Time ona prestaje da važi. Vraćanje kod nekih banaka, međutim, zna „debelo“ da potraje, a menica stigne tek posle prigovora klijenta.

– Banka po zatvaranju kredita, odnosno po otplati treba da vrati menicu. Obično se to radi kada je zajam, kako mi bankari kažemo, doveden na nulu, ili najduže 15 dana od gašenja pozajmice. Kako je menica sredstvo obezbeđenja da će kredit biće vraćen, kad se otplati, banka više nema potrebu za njom – kažu u Udruženju banaka Srbije.

Neke su banke revnosne, ali ima i onih koje zaborave da vrate menice ili se malo duže čeka na njihovo poništavanje. Obično do toga dolazi zbog centralizovanog arhiviranja predmeta i prateće dokumentacije na nekoj drugoj lokaciji. Naravno, u ovakvom slučaju treba ostaviti razuman rok, koji je obično 15 dana, kako bi nam banka vratila poništene menice. U slučaju da se ta procedura znatno produži, banci se treba obratiti pismenim putem u vidu prigovora sa zahtevom za hitno vraćanje menica i ostalih sredstava obezbeđenja.

Za najveći broj usluga, bankari zahtevaju potpisivanje najčešće dve, a pojedine i tri menice, čak i ako se uzima dozvoljeni minus. Ovaj vrednosni papir banke čuvaju „kao oči u glavi“, jer je u slučaju neplaćanja obaveza ovo najčešće sredstvo obezbeđenja kod većine vrsta kreditnih proizvoda, koje se prilikom tužbe, uz ugovore i izvode iz poslovnih knjiga banke koje dokazuju dugovanje, podnosi na prinudnu naplatu.