Banke obaraju kamatu i za dinarsku štednju – Do novembra 2016. građani položili 49,5 milijardi dinara depozita
| Izvor: Novosti

U trenutku kada su građani počeli sve više da štede u dinarima, vodeće banke su se odlučile da smanje kamate na uloge u domaćoj valuti. Naime, od polovine januara, kamata će biti manja od 0,50% do 1% zavisno od vremena oročenja. Štednja u dinarima iz meseca u mesec beleži rast i štediše produžavaju rokove oročenja, čak i više od pet godina.

Tako je do novembra 2016. godine, prema podacima Narodne banke Srbije u banke položeno 49,5 milijardi dinara, što je za milijardu više nego šest meseci ranije, a tri puta više, nego pre tri godine.

I dalje su najveća oročenja od gotovo 18,5 milijardi dinara na godinu dana, ali se na 60 meseci stavilo 3,28 milijardi dinara, a 807 miliona dinara građani su oročili na rok duži od pet godina.

Glavni razlog za sve veće uloge u domaćoj valuti je kamata od oko 5% na depozite položene na 24 i 36 meseci, dok se na pet i više godina može dobiti i veća kamata, ali to je već stvar dogovora sa bankama. Na rokove duže od 60 meseci odlučuju se građani sa većim iznosima koji su spremni da zarade, jer je inflacija niska, a kamata bila primamljiva.

– Banke imaju i previše novca, tako da nam je štednja postala samo trošak. Zato sve više smanjujemo kamate i na deviznu, a sada i na uloge u domaćoj valuti. Ne verujem da će dovesti do podizanja depozita, jer je građanima najsigurnije da svoju ušteđevinu čuvaju u bankama, a uvek mogu da je podignu, ako im je potrebna, bez penala, iako je oročena – kažu u jednoj stranoj banci.

Od 16. januara, štednja po viđenju u dinarima biće umesto 2% pola procenta manja, a neke banke je neće uopšte plaćati, na tri meseca je sa 3% umanjena na 2%. Oni koji su oročili na pola godine po kamati od 3,5%, ubuduće će dobijati 2,5%. Za uloge položene na 12 meseci koji su imali kamatu od 4,5%, sada će banke plaćati 3,5%. Oni koji su oročili na 36 meseci sa kamatom od 5%, od polovine januara dobijaće procenat manje.

Štednja građana i u devizama u prošloj godini je imala rast. Lane je premašila 8,5 mlrd EUR, što je za 47,7 mil EUR više nego polovinom godine. Rast devizne štednje je posledica povećanja deviza oročenih do godinu dana za 245,8 mil EUR, dok su ulozi na duže rokove smanjeni za 198,1 mil EUR. Štednja položena na rokove do godinu dana činila je lane tri četvrtine ukupne devizne štednje.

Kamate na štednju u evrima su na veoma niskom nivou, i mnoge banke plaćaju interes samo na oročenja od 12, 24 i 36 meseci. Ukoliko neko položi 1.000 EUR, dobiće kamatu od 0,26% godišnje, odnosno zaradiće za 12 meseci 2,6 EUR. Od toga se odbija 15% poreza, odnosno 0,39 EUR, tako da će štediša da „zaradi“ 2,56 EUR.