Bez penala za penziju 6.000 radnika
J. Ž. SKENDERIJA |
Ukinuti kazneni poeni radnicima iz socijalnog programa „Pet godina do penzije“. Spiskove uposlenika pravi Ministarstvo rada u saradnji sa službom za zapošljavanje

SVIM radnicima koji su uz opciju socijalnog programa „Pet godina do penzije“ dobrovoljno napustili posao 2010. i 2011. godine, Vlada će isplaćivati razliku između iznosa starosne penzije koju bi ostvarili primenom propisa koji su važili kada su otišli na biro i počeli da primaju posebnu novčanu naknadu i iznosa ostvarene prevremene starosne penzije.

Ovaj zaključak donela je Vlada i na taj način za nešto više od 6.000 radnika neće se primenjivati kazneni poeni za prevremeni odlazak u penziju, kao što to važi za sve ostale. Na taj način, oni su se našli u povlašćenom položaju u odnosu na zaposlene koji takođe nisu znali da će biti doneti novi propisi i pristali da još godinu ili dve provedu na birou pre penzionisanja.

– Ministarstvo za rad zaduženo je da, u saradnji s Nacionalnom službom za zapošljavanje i PIO fondom, usaglasi spiskove korisnika posebne novčane naknade i korisnika prevremene starosne penzije, kojima će se isplaćivati razlika u penziji – kaže Jelica Timotijević, direktor sektora za odnose sa javnošću u PIO.

U fondu naglašavaju da je socijalni program „Pet godina do penzije“ i ugovore sa radnicima 2009. potpisala tadašnja vlada na čelu sa Mirkom Cvetkovićem i ministar ekonomije i privrede Mlađan Dinkić, stvarajući na taj način uslove da „Fijat“ privatizuje „Zastavu“.

– Danas, kada ti ugovori dolaze na realizaciju, imamo izmenjene uslove za ostvarivanje prava na penziju, pa se zato moralo naći rešenje kako da se poštuju ranije potpisani ugovori i sada važeći zakoni, a da to ne bude na štetu radnika – objašnjavaju u PIO.

NAKNADA I PENZIJA
ODREDBOM Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti propisano je da se pravo na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti ostvaruje ako je zaposleni bio osiguran najmanje 12 meseci neprekidno ili s prekidima u poslednjih 18 meseci. Trajanje tog prava zavisi isključivo od staža osiguranja, odnosno ne postoji povezanost prava na isplatu novčane naknade za slučaj nezaposlenosti i odlaska u penziju. Zakon propisuje da, izuzetno, novčana naknada pripada nezaposlenom u trajanju od 24 meseca, ukoliko nezaposlenom do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, nedostaje do dve godine.
„Opcija pet godina do penzije“ je udruženje koje okuplja bivše radnike „Zastave“ i ostalih fabrika u Srbiji i napustili su fabrike kao tehnološki višak 2011, uz socijalni program do pet godina do sticanja prvog uslova za odlazak u penziju, odnosno 40 godina radnog staža.

Po novom zakonu o PIO, koji je počeo da se primenjuje od januara ove godine, svima koji su ispunili taj uslov, ali ne i drugi – 65 godina života, stigla su rešenja o odlasku u prevremenu penziju sa trajnim umanjenjem iznosa za 20, 40 odsto. Ispunjavanjem uslova 40 godina staža bivši radnici nemaju više pravo na primanje mesečne novčane naknade na tržištu rada.

Zlata Zec, izvršni sekretar Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“, iznenađena je ovakvim zaključkom Vlade, tačnije njihovim postupkom.

– Inicijativu za ukidanje „penala“ za penzionisanje za ove radnike podneo je naš sindikat i neverovatno je da nas vlast o tome ne obavesti – kaže Zec.

Zaposlenima koji su bili višak i čija su preduzeća bila u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju, a u momentu prestanka radnog odnosa do ispunjenja prvog uslova za starosnu penziju, u skladu sa tada važećim propisima o PIO, nedostajalo je do pet godina – priznato je pravo na posebnu novčanu naknadu.

Naknada za slučaj nezaposlenosti je pravo, kako tvrde u PIO, koje ima nezaposleni na osnovu uplaćenih doprinosa za slučaj nezaposlenosti. To je svojevrsna novčana pomoć za vreme dok aktivno traže posao i njen smisao je da mu se pomogne da lakše premosti taj period i što pre se vrati u svet rada. To znači da ne postoji nikakva povezanost između prava ostvarenog zbog nezaposlenosti i odlaska u penziju.

– Zato je samo njima sada priznata razlika između pripadajuće penzije u trenutku ostvarivanja posebne naknade i ostvarene prevremene penzije, a ne i onima koji su na birou godinu ili dve do penzionisanja – kažu u PIO.