Startup preduzeće je novoosnovano preduzeće koje pokušava na tržištu da se probije sa inovativnom idejom ili proizvodom. Startup je američki pojam i uključuje bilo koju vrstu preduzeća, iako se i u SAD-u povezuje sa visokotehnološkim projektima.

U Srbiji startup preduzeće je najčešće malo preduzeće koje ima osmišljeni biznis i marketing plan i koje se nada da će dostići visoku zaradu od prodaje svojih proizvoda i usluga (koje ne postoje na drugim tržištima).

uspeh

GOOGLE I FACEBOOK SU STARTUP PREDUZEĆA  

Za startup preduzeća značajno je da osnivači žele stvoriti i održavati opuštenu radnu atmosferu kako bi doprinuli boljemu načinu poslovanja. Takav pristup zagovarali su u početku Google i Facebook koji su izraz startup već davno prerasli. Uspeh takvih preduzeća zavisi od finansiranja i količine sredstava koje ima preduzeće na raspolaganju u samom početku.

STARTUP PREDUZEĆA U SRBIJI 

U Srbiji finansiranje početničkih malih biznisa predstavlja noviji vid finansiranja. To su uglavnom krediti koji ne prelaze 30 hiljada evra i finansiraju se iz državnih finansijskih izvora, pa zato imaju povoljnije uslove od ostalih kreditnih linija, čime država podstiče razvoj malog i srednjeg preduzetništva.

New-Business

Međutim, stopa neuspešnih pokušaja za pokretanje preduzeća je i dalje visoka, a kao neki od najčešćih uzročnika tome navode se nedovoljno istraživanje tržišta, konkurencije, kao i potreba potencijalnih kupaca za novim proizvodom ili uslugom. Tokom početnog perioda, istraživanje tržišta je od vitalnog značaja za svako startup preduzeće.

Istraživanje tržišta omogućava poslodavcima odgovor na sledeća pitanja:

  • Kolika je potražnja na tržištu za njihovim proizvodom ili uslugom?
  • Ko su njihovi potencijalni kupci?
  • Kakva je njihova konkurencija?
  • Koji slični proizvodi ili usluge su dostupni na tržištu?
  • Kakav je potencijal rasta tržišta?

Značaj istraživanja tržišta za nova preduzeća može se predstaviti i kroz sledeći citat: „U većini slučajeva, nova preduzeća propadaju jer nisu dovoljno posvetila vremena istraživanja svojih poslovnih ideja i njihovoj održivosti na tržištu“ – Business link

 Time to Learn

ZAPOČNITE STARTUP PREDUZEĆE SA NAMA

Eduka plus u Nišu nudi vam kompletnu podršku u procesu otvaranja registracije preduzeća u Srbiji i poslovanju. Edukujte se kod Eduke plus i postavite dobre temelje svog biznisa. Znati šta, kako, zašto i koliko je to važno u privredi koja se menja iz dana u dan, važan je aspekt  svakog uspešnog biznisa. Ako znate osnovne korake u preduzetništvu i pokretanju biznisa, uspećete.

Cilj STARTUP kursa Eduke plus je da osobosobi polaznika da prepozna poslovnu priliku, da definiše poslovne ideje, da otvori, odnosno registruje radnju ili preduzeće, zatim da napiše uspešan biznis plan, da promoviše svoje proizvode ili usluge uz dobar marketing plan i, na kraju, da vodi poslovne knjige, upravlja timom i finansijama. Pridružite se našoj zajednici uspešnih.