BLUMBERG: Dinar druga valuta u svetu sa najboljim performansama u proteklih 12 meseci
Izvor: Tanjug

Srpski dinar je druga valuta u svetu sa najboljim performansama u proteklih 12 meseci, čemu je doprinela i činjenica da je prošlog meseca dostigao najveću vrednost prema evru u više od tri godine, ocenjuje danas američka agencija Bloomberg.

Iznenađujuća odluka Narodne banke Srbije (NBS) da, treći put u poslednjih sedam meseci, snizi kamatnu stopu će, prema ocenama Bloomberga, uliti dodatni optimizam investitorima u pogledu obveznica denominovanih u dinarima, koje su već u ovoj godini nadmašile sve hartije od vrednosti iz regiona.

Njujorška agencija navodi da, za razliku od ostatka najvećeg dela evropskog kontinenta koji se kreće ka postepenom pooštravanju monetarne politike, Srbija ne ide u tom smeru i da nema potrebe za skorijim povećanjem kamata, budući da je inflacija u februaru pala na donju granicu definisanog koridora NBS i da je nastavljena aprecijacija dinara.

– Raspoloženje prema srpskim obveznicama je pozitivno – smatra strateg austrijske banke Raiffeisen u Beču Štefan Imre, i preporučuje kupovinu srpskih obveznica.

Inflacija je prošlog meseca drastično usporila na 1,5%, što je upola manje od stope iz decembra i petnaestomesečni minimum.

Slabi cenovni pritisci će opstati i u narednim mesecima, a inflacija će se tek sredinom naredne godine približiti centralnoj vrednosti cilja NBS od 3%, saopšteno je u sredu (14. marta 2018. godine) iz te institucije.

Prinosi na desetogodišnje obveznice Srbije su 5,88%, što je duplo više u odnosu na prinose na mađarske i češke hartije od vrednosti, navodi Bloomberg i dodaje da je Srbija jedna od malobrojnih zemalja u istočnoj Evropi koja i dalje nudi pozitivne realne prinose na kratkoročne investicije.

Izvršni odbor NBS smanjio je na sednici održanoj 14. marta 2018. godine referentnu kamatnu stopu na nivo od 3,25% sa prethodnog nivoa od 3,5%.