Budžetski prihod Srbije od duvanske industrije 11%

Duvanska industrija u Srbiji je jedan od najvećih poreskih obveznika i obezbeđuje 11% budžetskih prihoda Srbije, izjavio je direktor korporativnih poslova i komunikacija u kompaniji Japan Tobacco za Zapadni Balkan Goran Pekez.

On je na Samitu ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava regiona u Bečićima, u Crnoj Gori, rekao da je industrija duvana važna za stabilnost fiskalnog sistema svake zemlje.

– Akcize bi treblo da budu predvidive i kreirane tako da se u obzir uzima kupovna moć stanovništva – rekao je Pekez.

Minimalna akcizna opterećenja u zemljama članicama EU je 90 evra na hiljadu cigareta što, po njegovim rečima, zemlje kanidati za ulazak u EU treba da dostignu tek četiri godine posle ulaska u EU.

– Zemlje kandidati za EU imaju akcizne kalendare, ali ne i tempo za dostizanje akciznog minimuma koji se primenjuje u EU – rekao je Pekez.

U Makedoniji je akciza 33 evra na 1.000 cigareta, u Srbiji je 54 evra, a u BiH 62 evra na 1.000 cigareta.

– U kompaniji Japan Tobacco smatramo da akcize treba postepeno da rastu jer veliko povećanje dovodi do šokova na tržištu i ekspanzije ilegalne trgovine, a samim tim i gubitaka poreskih prihoda – rekao je Pekez.