Čak 90% nemačkih preduzeća bi ponovo investiralo u Srbiji – Privredne reforme i dalje neophodne
| Izvor: eKapija

Kompanije, članice Nemačko-srpske privredne komore, su nešto optimističnije u odnosu na prošlu godinu kada je reč o ekonomskim perspektivama. Uz pozitivna očekivanja sopstvenog poslovanja i zadovoljstvo radnom snagom, 90% njih bi ponovo investiralo u Srbiji, ocenjeno je na predstavljanju rezultata ankete o uslovima poslovanja u Srbiji koje je sprovela ova komora.

U anketi, koja je sprovedena jedanaesti put, učestvovalo je 71 preduzeće. Za razliku od prošle godine kada je samo 10% anketiranih preduzeća očekivalo poboljšanje za tekuću godinu, očekivanja za bolju ekonomsku situaciju ove godine su 23%. Sa druge strane, dve trećine ispitanika smatra da će stanje i ove godine ostati nepromenjeno.

Sopstveno poslovanje kompanije ocenjuju boljim nego poslovnu klimu – malo manje od polovine ispitanika, njih 48% očekuje poboljšanje situacije u njihovoj firmi, 51% prognozira nepromenjenu situaciju, dok tek 1% smatra da će se situacija pogoršati u odnosu na 2015. U odnosu na prošlu godinu, kada je svako treće preduzeće očekivalo zapošljavanje novih radnika, ove godine njih 44% smatra da će biti novih zapošljavanja, dok 10% procenjuje da će smanjiti ovaj broj. Slično kao u 2015, 41% preduzeća želi više da investira u 2016, a 14% predviđa smanjenje investicija, što je niže nego prilikom prošlogodišnjeg anketiranja.

Anketa je sprovedena u 16 država srednje i istočne Evrope, a učesnici su ocenjivali i druge države. U kategoriji poželjne privredne lokacije Srbija se od 20 našla na 11 mestu (kao i u 2015.). Preduzeća koja posluju u Srbiji imaju bolje mišljenje nego ona koja nikada nisu poslovala ovde, a na pitanje da li bi ponovo investirtali u Srbiji, 90% njih je odgovorilo pozitivno.

– Preduzeća zadovoljna poslovanjem u Srbiji su važan indikator za druge investitore, i upravo sa te pozicije možemo da dalje radimo na povećanju atraktivnosti Srbije – rekao je Ronald Zeliger, predstadnik Nemačko-srpske privredne komore i generalni direktor kompanije „Hemofarm“.

– Lično sam vrlo zadovoljan. Imamo problema, ali uspevamo da se nosimo sa njima i opet bismo izabrali Srbiju – naglasio je Zeliger.

Rezimirajući rezultate ankete da je optimizam u pogledu budućnosti povećan, predsednik Nemačko srpske privredne komore je dodao da treba obratiti pažnju na zamerke, jer one mogu da budu motivišući faktor ka promenama u dobrom pravcu.

– Veoma je važno da Srbija, uprkos izazovima, uspešno nastavi sa reformama, a za nemačka preduzeća je izuzetno značajno i da je Međunarodni monetarni fond naviše revidirao prognozu rasta BDP-a u Srbiji, na 2,5%.

Ambasador Nemačke u Srbiji Aksel Ditman istako je, da je to što se broj onih koji očekuju poboljšanje srpske privrede povećao sa 10 na 23%, a onih koji očekuju pogoršanje smanjio sa 29 na 8%, pokazuje da preduzeća pouzdano ocenjuju buduću srpsku privredu i smatraju da investicija može da se isplati, dodavši da još ima posla.

– U privrednoj sferi Vlada je preduzela značajne korake, kao što su na primer, Zakon o radu, Zakon o građevinskim dozvolama ili Zakon o investicijama i ove reforme treba da se nastave. Kompanije se pre svega nadaju poboljšanju pravnog okvira, tako da bi trebalo da usledi reforma pravnog sistema u cilju daljeg poboljšanja uslova za investicije. Nemačka se zalaže za što brže otvaranje Poglavlja 23 i 24, kako bi podržala ove reforme – rekao je ambasador.

Prilikom ocenjivanja različitih faktora koji utiču na poslovanje u Srbiji, rezultati ankete pokazuju da najlošiji prosek imaju upravo pravna sigurnost, zatim borba protiv korupcije i kriminala, efikasnost javne uprave, poreski sistem i poreska uprava, kao i transparentnost pri javnim tenderima. Zadovoljavajuće ocene dobili su produktivnost i motivacija zaposlenih, njihove kvalifikacije, opšta raspoloživost stručnim kadrovima i troškovim rada.

Martin Knap izvršni član Upravnog odbora Nemačko srpske privredne komore, rekao je da je trgovinska razmena Srbije i Nemačke dostigla do kraja prošle godine vrednost od gotovo 3,4 mlrd EUR. Izvoz Srbije je u 2015. godini za 13% veći u odnosu na prethodnu godinu, a uvoz iz Nemačke je u istom periodu povećan za 11%.

– Trenutno je oko 350 preduzeća sa nemačkim kapitalom aktivno na srpskom tržištu. Investirali su 1,8 mlrd EUR, a zapošljavaju oko 30.000 ljudi.

Bez većih promena za Srbiju posle Bregzita?

Upitan kako će izlazak Velike Britanije iz Evropske unije uticati na Srbiju, ambasador Nemačke Aksel Ditman je istakao da se neće mnogo toga promeniti kada je reč o pristupanja Srbije tom bloku.

– Srbija prolazi kroz tranziciju i reforme na svom evropskom putu. Već su otvorena pregovaračka poglavlja, ti procesi će se nastaviti i neće biti mnogo promena – podvukao je Ditman, dodajući da je Nemačka fer i pouzdan partner, koji podržava Srbiju na putu ka EU.

Predsednik Nemačko srpske privredne komore Ronald Zeliger izjavio je da se sa stanovišta tog udruženja nakon Bregzita ništa nije promenilo, a sugestije koje upućuju Srbiji za poboljšanje poslovnog okruženja su, kako je naveo, u interesu Srbiji, nezavisno od toga šta dolazi.

– Naravno da je šteta što se potencijalno smanjuje evropsko tržište, ali i dalje možemo da trgujemo sa Britanijom. Sa našeg stanovišta ništa se nije promenilo – rekao je Zeliger.