Članstvo u komori obavezno od 2017.
| Izvor: Dnevnik

Vlada Srbije usvojila je u petak, kako „Dnevnik“ saznaje, predlog novog zakona o komorama i uputila ga u skupštinsku proceduru, te se može očekivati da se uskoro o njemu izjasne narodni poslanici. Radna verzija teksta pripremljena je u Privrednoj komore Srbije u saradnji sa komorama Austrije i Nemačke i po rečima predsednika PKV Ratka Filipovića, zakon predviđa potpunu transformaciju komorskog sistema, jer je cela postavka potpuno nova.
No, dok se ne udube u nova zakonska rešenja, za privrednike je nesumnjivo najznačajnija novost obavezno članstvo u PKS od 2017. godine…

– Obavezno članstvo ima dva cilja. Prvi je da PKS zaista reprezentuje sve privredne subjekte u odnosima sa Vladom prilikom kreiranja makroekonomskog ambijenta, izvozne i uvozne politike, podsticajnih mera, strategija razvoja i države u celini, ali i pojedinih grana privrede… Drugi cilj je, pak, da se širenjem temelja finansiranja komorskog sistema značajno smanje troškovi participacije, pogotovo za mala i srednja preduzeća.

Predsednik PKV je potvrdio da je novo i to što više neće biti razlika u članarinama, već će se ona jedinstveno propisivati na nivou PKS.

– To je bio i jedan od nosećih zahteva države u kreiranju novog komorskog sistema – da svi privredni subjekti budu u jednakom položaju i da se pojednostavi sistem finansiranja komora. U svakom slučaju, nisu obaveznim članstvom oduševljeni ni u Nemačkoj, ni u Austriji, ni u Italiji, Francuskoj… ali niko još nije našao bolji sistem, jer je samo tako udružena privreda jedne države mnogo snažnija, pogotovo u odnosu na multinacionalne kompanije koje razorno mogu da deluju na ekonomiju neke zemlje, čak i velike, a kamoli ovakve kao što je Srbija – kaže Filipović.