Credit Agricole nudi kredite za energetsku efikasnost u poljoprivrednoj proizvodnji
| Izvor: eKapija

Credit Agricole banka je saopštila da je obezbedila posebne uslove za dugoročne kredite namenjene ulaganju u energetski efikasne projekte i projekte na bazi obnovljivih izvora energije u poljoprivrednoj proizvodnji.

U cilju povećanja konkurentnosti i dugoročno održivog agrobiznisa ta banka je pripremila specijalnu ponudu kredita za energetsku efikasnost indeksiranih u evrima sa rokom otplate do 60 meseci i opcionim grejs periodom do 12 meseci. Krediti se odobravaju za iznose veće od 5.000 EUR i uz učešće do 20% od ukupnog iznosa kredita.

Ovim kreditima se može finansirati nabavka energetski efikasnih mašina i poljoprivrednih alata koji unapređenim sisitemima obrade smanjuju potrošnju energije tokom poljskih radova, nabavka sistema za grejanje, hlađenje i navodnjavanje. Mogu se koristiti i za kupovinu stolarije, pumpi sa elektronskom regulacijom, solarnih panela i toplotnih pumpi.

Krediti su namenjeni registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, zemljoradničkim zadrugama, kao i preduzetnicima i preduzećima koja u svojoj delatnosti imaju više od 50% ostvarenih prihoda iz poljoprivredne proizvodnje. Ovi krediti se realizuju u saradnji sa Garancijskim fondom Vojvodine koji obezbeđuje neopozivu bezuslovnu garanciju plativu na prvi poziv.