Dinarski keš istisnuo zajam u evrima – Vodeće banke u Srbiji potpuno prestale da odobravaju gotovinske kredite indeksirane u devizama

| Izvor: Novosti
Gotovinske kredite u evrima, pojedine, vodeće banke su odlučile da ukinu, jer građani nisu zainteresovani da ih uzimaju. Dinarski keš i zajmovi za refinansiranje su već godinu i po najtraženije pozajmice, zbog povoljnih kamata i uslova odobravanja. Naime, za godinu dana su građani uzeli 16 milijardi dinara gotovinskih kredita, i gotovo svi su bili u domaćoj valuti, jer su kamate značajno pale i iznose od devet do 14 odsto godišnje. Uz to nije potrebno učešće, a od dokumentacije dva papira: potvrda o zaposlenju i administrativna zabrana.
S druge strane gotovinski krediti u evrima su preskupi i imaju kamate od 18 do 24 odsto, a neke banke zaračunavaju i 30 odsto! S druge strane krediti u dinarima su i do tri puta jeftiniji. Uz to za ovu vrstu zajma potrebno je učešće od 30 odsto. Takođe, kretanje kursa može da utiče na iznos rate i da je uvećava. Ovakvi uslovi odbijaju klijente i svi su se opredelili za pozajmice u domaćoj valuti.

– Narodna banka Srbije je smanjila svoju referentnu kamatu od koje zavisi cena zaduživanja u dinarima, što je stvorilo prostor da banke koriguju kamate na kredite u domaćoj valuti – kaže Branko Živanović, profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji.

– Prema najavama iz centralne banke taj trend bi trebalo da se nastavi, a to znači da će kreditiranje u našoj moneti biti još jeftinije. Većina građana prima zarade u dinarima, tako da im nije potrebna zavisnost od kretanja kursa.

Kako kažu u NBS na rast tražnje za dinarskim gotovinskim kreditima utiče postignuta cenovna stabilnost i relativna stabilnost deviznog kursa, i znatan pad kamatnih stopa koji je opredeljen ublažavanjem monetarne politike.

– Na osnovu dostupnih podataka, primećen je trend napuštanja prakse odobravanja gotovinskih kredita u stranoj valuti. U prilog tome govori podatak da, od deset najvećih banaka u bankarskom sektoru Srbije, prema veličini bilansne sume samo tri u svojoj ponudi imaju keš zajmove u evrima- navode u NBS.

foto: love work 51/shutterstock.com Ukoliko se neko odluči za kredit od 300.000 dinara na 60 meseci, sa kamatom od 12,2 odsto, mesečno će izdvajati 6.100 dinara, s tendencijom da rata u budućnosti bude i manja. Ako se opredeli za zajam od 3.000 evra na pet godina i sa kamatom od 18,40 odsto, potrebno je da položi 30 odsto depozita ili 900 evra. Rata u ovom slučaju je 60,26 evra ili u ovom trenutku 7.430 dinara, dakle 1.330 dinara više nego, kod dinarskog kredita.
– Nemamo interesenata za devizne gotovinske kredite, jer su nepovoljni za klijente – kažu u jednoj banci koja još u ponudi ima keš zajmove u evrima. – Ponuda je ostala odranije, a kamate su velike zbog njihove rizičnosti, pre svega jer imaju devizni znak. S druge strane, želimo da se građani sve više zadužuju u domaćoj valuti. Radimo na tome da i stambeni krediti u dinarima budu što povoljniji za građane, kako bi se oslobodili vezanosti za devize.

Građani mogu da se zaduže u kešu do tri miliona dinara, sa rokom otplate do deset godina.

Uz depozit

– Zbog smanjenog interesovanja klijenata za keš kreditima indeksiranim u evrima, Societe General banka u svojoj ponudi nema redovne keš kredite i kredite za refinansiranje u ovoj valuti – navode u ovoj francuskoj banci koja kredite u evrima i dalje odobrava, uz 100% depozita.