Dobit Erste banke na kraju trećeg kvartala više od 1,6 milijardi dinara – Rezultat čak 45% bolji nego lani
Izvor: eKapija

Erste bank je u Srbiji u prvih devet meseci 2016. godine ostvarila neto dobit od 1.622 miliona dinara, što je za 45,8% bolji rezultat u odnosu na isti period prošle godine, kada je ostvarena neto dobit od 1.112,7 miliona dinara, saopštila je Erste bank a.d. Novi Sad.

– Nastavili smo sa rastom i u trećem kvartalu i zadovoljni smo postignutim rezultatima. Trend snižavanja kamatnih stopa na tržištu doprineo je pogodnoj klimi za plasmane u segmentu poslovanja sa stanovništvom i pravnim licima. Nastavljamo sa snažnom podrškom privredi i stanovništvu i kroz finansiranje projekata obnovljivih izvora energije, saradnju sa fintek kompanijama i finansijsku edukaciju – izjavio je Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste Bank a.d. Novi Sad.

Na kraju trećeg kvartala 2016. godine, stanje kredita plasiranih stanovništvu i mikro klijentima je uvećano za 13,6% u odnosu na kraj 2015. godine, i iznosi 37,5 milijardi dinara, navedeno je u saopštenju Erste banke.

U poređenju sa krajem 2015. godine, i stanja depozita stanovništva i mikro klijenata su takođe zabeležila rast, za 11,4%, i iznose 48,7 milijardi dinara.

Stanje kredita plasiranih pravnim licima na kraju trećeg kvartala 2016. godine iznosi 54,8 milijardi dinara, što predstavlja rast od 10,4% u odnosu na kraj 2015. godine. S druge strane, depoziti pravnih lica su se smanjili za 28,9% u odnosu na kraj 2015. godine i njihovo stanje na kraju septembra 2016. je iznosilo 18,8 milijardi dinara.

U pogledu operativnog poslovanja, banka je u trećem kvartalu 2016. godine ostvarila 5,7% više operativnih prihoda u odnosu na isti period prošle godine, dok su operativni rashodi veći za 5,2%. U odnosu na prvih devet meseci 2015. godine, operativna dobit Banke je veća za 6,7% i iznosi 1.942,5 miliona dinara, dok je na kraju trećeg kvartala prošle godine banka ostvarila 1.820,2 miliona operativnog rezultata, navedeno je u saopštenju Erste banke.

U toku prva tri kvartala ove godine ostvareno je 4.306,9 miliona dinara dobiti po osnovu kamata, što je za 10,1% više u odnosu na prethodnu godinu, kada je taj prihod iznosio 3.911,1 miliona dinara. Neto dobit po osnovu naknada i provizija je niža za 17,5% i iznosi 1.065,1 miliona dinara, dodaje se u saopštenju.

Erste banka je nastavila sa ekspanzijom svoje mreže, koja na kraju septembra 2016. broji 80 poslovnih jedinica, dok je ukupan broj aktivnih klijenata u septembru iznosio 364.000.

Kada su u pitanju rezultati grupacije, u prvih devet meseci 2016. godine, neto dobit Erste Grupe porasla je na 1,18 mlrd EUR.