Država daje besplatno zemljište za uzgoj biljaka za biomasu – Toplane u 15 gradova prelaze na alternativna goriva
| Izvor: Beta

Sa konferencije Licitacija za besplatnu podelu državnog zemljišta za uzgoj posebnih vrsta biljaka za proizvodnju biomase biće uskoro raspisana, najavio je u petak (18. novembra 2016. godine) savetnik premijera Srbije Dragan Glamočić.

On je na Regionanoj konkonferenciji o biomasi u Beogradu rekao da je 145 lokalnih samouprava dostavilo izveštaje o državnom zemljištu i da će se ono koje najmanje tri godine nije korišćeno, a pete je kategorije, dati na licitaciju za proizvodnju „kabastih“ biljaka od kojih će se fermenacijom dobijati biomasa, za proizvodnju toplotne i električne energije.

– U toku je realizacija 15 projekata u vrednosti od 100 mil EUR, koji treba da omoguće toplanama u 15 gradova da sa fosilnih goriva pređu na biomasu. Od toga će 13 toplana raditi na drvnu biomasu, toplana u Sremskoj Mitrovici na biomasu od suncokreta i soje, dok će toplana u Šapcu koristiti ostatke poljoprivredne proizvodnje – rekao je Glamočić.

On je dodao da Srbija nedovoljno koristi biomasu, ali da teži da postane vodeća zemlja u regonu po proizvodnji toplotne i električne energije iz ostataka u poljoprivredi i šumarstvu, koji su najznačajniji obnovljivi izvori energije.

– Svesni smo da bi zamenom fosilnih goriva doprineli smanjenju gasova sa efektom staklene bašte i unapredili očuvanje životne sredine – rekao je Glamočić.

Ambasador Nemačke u Srbiji Aksel Ditman istakao je da je „Srbija lider u regionu u korišćenju biomase i obnovljivih izvora energije“.

– Uspeli smo da pomognemo male pogone koji će koristiti biomasu. Od 1,6 mlrd EUR, koliko je u razne projekte u Srbiji uloženo preko Nemačke organizacije za tehničku sadnju (GIZ) i Nemačke razvojne banke (KfW), 1,2 mlrd EUR iskorišćeno je za unapređenje energetske efikasnosti i modernizacju energetskih izvora – rekao je Ditman.

On je dodao da je Nemačka podržala postrojenje na biomasu u Aleksincu i da je „taj projekat važan ne samo iz ugla očuvanja klime i korišćenja energije iz biomase, već i za nova zapošljavanja“.

Cilj Vlade Srbije je da do 2020. godine 27% energije bude iz obnovljivih izvora.