Država obezbedila nova sredstva za poljoprivrednike – Krediti sa fiksnom kamatom od 3% među najpovoljnijim na tržištu
| Izvor: Tanjug

Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević Bošković najavila je danas da će poljoprivrednim proizvođačima i ove godine biti na raspolaganju povoljni dinarski krediti, bez valutne klauzule, sa fiksnom kamatnom stopom u iznosu od 3% za sve namene.

Bogosavljević Bošković je za „Tanjug“ izjavila da će poljoprivrednici kredite moći da koriste za nabavku životinja, hrane za životinje, premiju osiguranja životinja, za nabavku nove opreme i mehanizacije.

Pravo na kreditnu podršku imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica (zemljoradničke zadruge sa najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, mikro i mala pravna lica), navela je ministarka.

Kako je istakla, ukupan iznos kredita za fizička lica, preduzetnike i pravna lica je do 5 miliona dinara, a za zemljoradničke zadruge do 15 miliona dinara.

Prema njenim rečima, krediti će moći da budu plasirani u razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva, što je velika podrška srpskim poljoprivrednicima kako bi unapredili svoju proizvodnju i radili na podizanju konkurentnosti svojih proizvoda.

Na taj način, objasnila je ministarka poljoprivrede, resorno ministarstvo nastavlja realizaciju Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku i u 2016. godini s ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje, uz napomenu da je izmenama navedenog Pravilnika omogućeno poljoprivrednim gazdinstvima i olakšan pristup korišćenju kredita.

– Ovim izmenama predviđeno je i pravo na kreditnu podršku za nabavku hrane za životinje koja ispunjava uslove kvaliteta propisane pravilnikom – navela je Bogosavljević Bošković.

Ona je precizirala da se krediti, čiji je rok otplate od jedne do tri godine sa grejs periodom do godinu dana, odobravaju i isplaćuju u dinarima – bez valutne klauzule i predstavljaju jedne od najpovoljnijih kredita na tržištu, gde fiksna kamatna stopa iznosi 3% na godišnjem nivou za kredite u stočarstvu i kredite plasirane u razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva, cvećarstva, kao i kupovinu poljoprivredne mehanizacije i opreme.