Dualno obrazovanje magnet za strane investitore – Privredna komora Srbije i GIZ potpisale Memorandum o razumevanju
| Izvor: Tanjug

Predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Marko Čadež potpisao je danas u Beogradu Memorandum o razumevanju te komore i GIZ projekta „Reforma srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji“, te je tom prilikom istakao da je sistem dualnog obrazovanja magnet za strane investitore.

Čadež je kazao da je stranim investitorima potrebna kvalitetna, a ne jeftina radna snaga.

Napomenuo je da investitori koji dođu u Srbiju vladi i PKS-u prvo postavljaju pitanje dualnog obrazovanju, koje se mora uvoditi postepeno i u skladu sa onim što je privredi potrebno.

– Privreda traži određene profile. Bankar, logističar, špediter, to su profili koji su sada privredi potrebni, nije ih komora izmislila, došli su kao potreba privede da ima školovan kadar iz te oblasti. To je najvažnije- rekao je Čadež.

On je naglasio da su u PKS-u zadovoljni, jer su obavili razgovore sa vise od 2.500 srpskih kompanija, kao i da su mnoge od njih prepoznale i shvatile značaj dualnog obrazovanja i spremne su da učestvuju u postepenom uvođenju obrazovnih profila u dualno obrazovanje.

– U Srbiji sada postoji 1.100 preduzeća u kojima na ovaj ili onaj način leti učenici obavljaju praksu, a 75% završnih osnovaca upiše srednje stručne škole- rekao je Čadež istakavši da dualno obrazovanje treba urediti nacionalnom nivou usklađivanjem programa sa onim što je zaista potrebno u privredi, realnom svetu, u radionicama, fabrikama, bankama, osiguravajućim kućama.

On je naveo da 62% mladih na evidenciji NSZ-a nema nikakvo radno iskustvo i baš zato je, kaže, potrebno dualno obrazovanje.

Vođa tima GIZ projekta „Reforma srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji“ An- Katrin Henšel rekla je da se u tom projektu za sada fokusira na tri zanimanja zanatsko-tehničke prirode iz oblasti elektrotehnike i mehanike i trenutno ta tri obrazovna profila stoje na raspolaganju učenicima da se opredele u za sada 10 škola i u saradnji sa 22 preduzeća.

– Uspeli smo da pridobijemo ne samo nemačka preduzeća, već mikro, mala, srednja preduzeća iz Srbije, koja su uvidela da im se taj vid ulaganja u budućnost isplati. 408 učenika se nalazi u ovom vidu obuke, a planirano je da se identifikuju dodatna zanimanja- istakla je Heršel.

Ona je objasnila da PKS za GIZ igra važnu ulogu i u stvari predstavlja bitan fokus u Memorandumu o razumevanju, a ističe da je fokus i na širenju informacija o postojanju dualnog sistema obrazovanja.

PKS i GIZ već aktivno sarađuju u cilju uspešnog promovisanja kooperativnog/ dualnog modela srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji, a ta saradnja potpisivanjem Memoranduma formalno je i ozvaničena.

Kooperativni model obrazovanja zasnovan je na elementima dualnog sistema koji se mogu prilagoditi uslovima u Srbiji. Kroz taj model, uvode se oni elementi dualnog sistema koji su u skladu sa društveno-ekonomskim okolnostima u Srbiji, pri čemu su od ključne važnosti faže učenja na radnom mestu i aktivno učešće privrede u obrazovanju.