Edukacije i prekvalifikacije nezaposlene omladine – Wilo fondacija pomaže centar Jaki mladi

Wilo fondacija, koja pruža finansijsku podršku u oblastima nauke, obrazovanja, kulture i sporta, i podržava razvoj preduzetništva, osnaživanje i obrazovanje mladih, odlučila da podrži rad centra Jaki mladi u okviru SOS Dečijih sela Srbija, u 2017. i 2018. godini.

Kako je saopšteno iz fondacije, SOS Dečja sela Srbije, donacija Wilo fondacije omogućiće dodatno opremanje centra, kao i ulaganje u dodatne edukacije i prekvalifikaciju mladih koji dobijaju podršku za zapošljavanje i ekonomsko osnaživanje kroz rad ovog karijernog centra.

Wilo fondacija je u programu Jaki mladi – podrška zapošljavanju prepoznala inicijativu za edukacijom i usmeravanjem mladih ka pravim ciljevima, i odlučili su se da doniraju sredstva kojima će u naredne dve godine podržati rad centra Jaki mladi, navedeno je u saopštenju.

Osnovna uloga tog centra je podrška zapošljavanju i ekonomskom osnaživanju mladih iz socijalno i ekonomski ugroženih grupa sa teritorije grada Beograda. Fokus je na mladima do 30 godina koji su imali ili imaju status deteta bez roditeljskog staranja, kao i na mladima koji su uključeni u programe podrške porodicama u riziku koje sprovode SOS Dečija sela.