Elektronska registracija preduzeća pojeftinjuje poslovanje – Usvajanje novog zakona o privrednim društvima do kraja 2017.

U naredne dve do tri godine preduzeća u Srbiji bi mogla potpuno elektronski da se registruju, što će pojeftiniti poslovanje za 20-30%, a za to je neophodno da zaživi i novi softver koji će to omogućiti.

Jedna od izmena koje predviđa Nacrt zakona o privrednim društvima jeste prihvatanje kvalifikovanog elektronskog potpisa umesto overenog na papiru.

– Elektronska registracija pojeftinjuje poslovanje privrede. Naše procene su da će elektronska prijava registracije osnivanja biti jeftinija 20-30% u odnosu na „papirnu“ prijavu – kaže Dušan Vučković, v.d. pomoćnika ministra privrede.

Da bi se iz kuće „klikom“ registrovala firma, promenilo sedište ili zamenio direktor, kao i drugi podaci koji se registruju u registru privrednih subjekata, neophodno je da zažive i novi softveri koji će to omogućiti, objašnjava se u tekstu.

Predlog izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima bi do kraja godine trebalo da se nađe pred poslanicima, a nudi nova rešenja u vezi sa postupcima prinudne likvidacije firmi, prinudnog otkupa akcija, smanjenja osnovnog kapitala društava sa ograničenom odgovornošću i zaštite prava manjinskih akcionara.