Erste banka u prvoj polovini 2016. zaradila 1,1 milijardu dinara
| Izvor: Beta

Neto dobit Erste banke u Srbiji u prvoj polovini 2016. godine iznosila je 1,1 milijardu dinara, što je za 51,5% više nego u istom periodu prošle godine. Bilansna suma banke uvećana je za 7,9%, sa 117,5 milijardi dinara na kraju 2015. godine na 126,8 milijardi dinara.

Krediti stanovništvu i mikro klijentima uvećani su za 9,1% u odnosu na kraj 2015. godine i iznose 36 milijardi dinara, dok su depoziti stanovništva i mikro klijenata veći za 6,7% i iznosili su 46,6 milijardi dinara.

Uvećanje kredita pravnim licima u poredjenju sa krajem 2015. godine je 6,9% i iznosili su 53 milijarde dinara, a depoziti pravnih lica smanjeni su za 28,8 odst, na 18,9 milijardi dinara.

Dobit Erste banke od kamata veća je za 7,8% u odnosu na isti period 2015. godine i iznosila je 2,8 milijardi dinara, dok je dobit od naknada i provizija manja za 19,8% i bila je 693,9 miliona dinara. Adekvatnost kapitala banke je iznad propisanog minimuma i iznosila je 17,4%.

– Zadovoljni smo rastom plasmana i postignutim rezultatima u prvoj polovini godine. Takodje, povećanje kvaliteta kreditnog portfolija, jednim delom postignuto nedavnom prodajom nenaplativih potraživanja, omogućilo je manje potrebe za rezervisanjem sredstava i dodatno pozitivno uticalo na neto dobit banke – rekao je predsednik Izvršnog odbora Erste banke Slavko Carić.

On je najavio da će u narednom periodu banka biti usmerena na ekonomsko i socijalno osnaživanje preduzeća i pojedinaca kojima su izvori finansiranja teško dostupni.

Neto dobit Erste grupe u prvoj polovini ove godine bila je 841,7 mil EUR, što je najbolji polugodišnji rezultati u istoriji te bankarske grupacije.