Firme moraju da vrate novac od refakcije akcize na gorivo – Pojedinačni dugovi i do 92 miliona dinara

| Izvor: Novosti
Preduzećima koja kupuju gorivo za industrijsku proizvodnju Poreska uprava odobrila je povraćaj akcize, da bi im ovaj namet, dve godine kasnije – tražila nazad. Firme su tako pozvane da u državnu kasu vrate vrtoglave iznose, koji pojedinačno idu i do 92 miliona dinara. Kako su od akcize oslobođeni još u periodu od 2013. do 2015. godine, većina je novac potrošila za proizvodnju i dalja ulaganja, pa „povraćaj već vraćenog“ izdatka za njih znači – katanac.

Firma „Iva agrar“ iz Lajkovca, koja je bavi proizvodnjom kamena, dobila je poziv od Poreske uprave da se izjasni da li su „saglasni da vrate novac od refakcije akcize“, iako je im je oslobađanje, od iste institucije, prethodno odobreno.

– Većina poreskih uprava u Srbiji je odobravala refakciju, odnosno oslobađanje od nameta za gorivo u slučaju da se koristi u proizvodnji – istakao je Radiša Mitrović, komercijalni direktor „Iva agrara“.

– Nama je tako za tri godine vraćeno 50 miliona dinara, koje smo investirali u pogon i opremu. Sada nam traže da taj novac vratimo, jer su u decembru 2015. godine promenili pravilnih o načinu refakcije akcize za industriju. Između redova smo čuli da država nije očekivala toliki odliv sredstava iz budžeta, a verovatno je neko vršio i zloupotrebu, pravdaju se i javnim interesom. To sve nema veze sa nama. Ukoliko vratimo milione, ugroženo nam je poslovanje.

Poreska uprava: Sve po zakonu

– Uslovi, način i postupak za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte propisani su odredbama Zakona o akcizama, Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe, kao i odredbama Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla. Poreska uprava Republike Srbije preduzima sve zakonom propisane mere i radnje u cilju zaštite javnog interesa – odgovor je iz Poreske uprave.