FISKALNI SAVET: Smanjenje poreza na rad rezultiralo bi povećanjem PDV-a
| Izvor: Danas

Reforma penzijskog sistema započeta 2014. godine ne bi trebalo da se menja ni u jednom svom elementu, rekao je u četvrtak (21. aprila 2017. godine) Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog saveta, komentarišući zahteve da se ukine trajno umanjenje penzija od 0,34% mesečno za građane koji su otišli u penziju pre navršenih 65 godina starosti.

Altiparmakov je nakon tradicionalnog godišnjeg sastanka članova Fiskalnog saveta sa predstavnicima Srpske asocijacije menadžera (SAM) istakao da su mere štednje doprinele fiskalnoj konsolidaciji i sada su stvoreni uslovi za fino podešavanje poreskog sistema i stvaranje povoljnije privrednog ambijenta.

– Moguće je da se smanje porezi na rad, ali bi u tom slučaju morao da se poveća porez na dodatu vrednost – rekao je on, dodajući da je to bila tek jedna od tema razgovora. Takođe, prisutne su i ideje o poreskim stimulacijama za novoosnovana mala i srednja preduzeća, ali kako, prema rečima Altiparmakova, budžet još nije u stanju da podnese veća smanjenja poreza za celu privredu.

Stanka Pejanović, direktorka Gorenja Srbija i predsednica SAM-a, istakla je da bi smanjenje poreza i doprinosa pomoglo malim i srednjim preduzećima, kao i da je uglavnom namera vlasnika malih firmi da taj novac iskoriste da zadrže kvalitetne radnike koji idu u inostranstvo ili u veće kompanije u Srbiji.

– Deo odgovora članova Fiskalnog saveta bio je da, ako pričamo o smanjenju nekih nameta, moramo odmah da gledamo i sa koje strane se oni mogu nadoknaditi. Makroekonomska stabilnost koja je postignuta je u interesu cele privrede.

Prema njenim rečima, zaključak svih privrednika iz SAM-a je da se radi na pravnom okviru, stabilnosti, smanjenju korupcije koja će doprineti izvesnosti u poslovanju.