Godišnje se u Srbiji zbog pohabanosti uništi oko 90 miliona dinara – Zamena neispravnog novca u bankama košta do 5% vrednosti
| Izvor: Novosti

Godišnje se zbog pohabanosti uništi između 80 i 90 miliona dinara u novčanicama svih apoena, pokazuju podaci Narodne banke Srbije.

Zamena neispravnog novca, bez obzira na to da li se radi o dinarima ili evrima, u bankama košta 2-5% od vrednosti novčanice. Ovu transakciju bankari neće naplatiti jedino ako je građanin na njihovom bankomatu podigao oštećeni apoen, naravno uz dokaz.
U Narodnoj banci Srbije tvrde da je posebnim propisom definisano da su banke dužne da obrađuju gotov novac (dinare), odnosno da provere autentičnost i sortiraju novac. Ukoliko se i pored provere dogodi da građani dođu u posed neispravnog novca, na blagajni banke ili iz bankomata, građani mogu da odbiju prijem ovog novca ili da ga zamene u banci ako su novac preuzeli iz bankomata.
Banke su dužne da firmama i građanima zamenjuju novčanice i kovani novac koji nisu podobni za opticaj na osnovu tačno definisanih uslova iz odluke o upravljanju tokovima gotovine. NBS bankama ne naplaćuje naknadu za prijem pohabanih i oštećenih novčanica, a da li će banke građanima naplatiti takvu naknadu zavisi od poslovne politike banke, kažu u NBS.
Prema zakonu, banka gotov novac u opticaj može da vrati samo ako je u postupku obrade utvrđeno da je podoban za opticaj. Takođe, počev od oktobra 2012. godine, Narodna banka Srbije sprovodi kontinuiranu obuku zaposlenih u bankama za obavljanje poslova obrade gotovog novca.
Imajući u vidu jasno definisane kriterijume za obradu novca, da se ova obrada uglavnom obavlja automatski, kao i činjenicu da centralna banka sprovodi kontinuiranu i detaljnu obuku zaposlenih u bankama, smatramo da su stvoreni svi preduslovi za kvalitetnu obradu gotovog novca u bankama, odnosno da se na ovaj način minimizira rizik puštanja u opticaj nepodobnog novca i da se obezbeđuje potreban kvalitet novca koji se isplaćuje klijentima banke, zaključuju u NBS.
Narodna banka Srbije novac preuzet od banaka obrađuje na automatskim sistemima, izdvaja novčanice nepodobne za opticaj koje se povlače iz opticaja i nakon toga uništavaju.