Gotov prvi nacrt zakona o kvalifikacijama – EU uložila 25 mil EUR u modernizaciju obrazovnog sistema u Srbiji

Radna grupa ministra prosvete radi na izradi nacrta Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija u Srbiji (NOKS) kojim treba da se formira registar kvalifikacija na osnovu koga će obrazovne institucije menjati svoje nastavne programe, rečeno je u sredu, 13. septembra 2017. godine, na prvoj sednici Međuministarske radne grupe za uspostavljanje i implementaciju NOKS.

Pomoćnik ministra prosvete Vesna Mandić je rekla na sednici da je prvi nacrt tog zakona gotov i da će uskoro biti predstavljen. Ona je rekla da se na nacionalnom okviru radilo u proteklih 10 godina uglavnom u okviru projektnih inicijativa, dodajući da je u radnu grupu sada uključena 21 institucija jer ministarstvo prosvete ne može samo da završi taj posao.

– Radna grupa će raditi i na nacionalnom akcionom planu koji treba da jasno definiše uloge svih institucija – rekla je ona.

Mandić je upozorila na neusklađenost ponude i potražnje na tržištu radne snage i kao prioritetni zadatak navela razvijanje akcionog plana kao glavnog nacionalnog dokumenta.

Štefan Hudolin iz delegacije Evropske unije u Srbiji je rekao da je EU uložila 25 mil EUR u modernizaciju obrazovnog sistema u Srbiji.

EU je u saradnji sa Srbijom definisala ključne prioritete koje će podržati, rekao je on navodeći da su to usvajanje zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija, uspostavljanje sektorskih veća, izradu profila radi sticanja uvida u stanje u odredjenim sektorima i povezivanje tih informacija sa razvojem kvalifikacija, politikom upisa i razvojem mreže obrazovnih ustanova kao i razvoj koncepta socijalnog partnerstva.

– Ovo je ključni trenutak za približavanje sistema obrazovanja i tržište rada – rekao je Hudolin.