Grad Beograd sufinansira organizaciju kongresa i manifestacija

Sekretarijat za privredu raspisao je javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava dobrovoljnim i nevladinim nedobitnim organizacijama za sufinansiranje dela troškova za organizaciju domaćih i međunarodnih kongresa, manifestacija, festivala, edukacija, seminara, izložbi, međunarodnog i domaćeg karaktera, kao i za unapređenje programa korišćenjem informacionih tehnologija u turizmu na teritoriji grada Beograda u 2017. godini.

Konkurs je otvoren do 11. avgusta. Prema rečima v. d. sekretara za privredu Milinka Veličkovića, cilj konkursa je povećanje skupova organizovanih u Beogradu, s fokusom na unapređenje međusobne saradnje između naučnih i stručnih asocijacija – udruženja kao neprofitnog sektora, unapređenje manifestacionog i kongresnog turizma i promociju Beograda kao poželjne turističke destinacije.

– Podsticajnim sredstvima, Grad Beograd na ovaj način direktno utiče na razvoj i unapređenje turističke ponude, pozicioniranje grada među vodećim turističkim centrima. Ove godine pored sufinansiranja organizacije domaćih i međunarodnih kongresa, manifestacija, festivala, edukacija, seminara, finansiraće se i projekti vezani za korišćenje novih informacionih tehnoligija u turuzmu. Cilj sufinansiranja programa i projekata u turizmu je unapređenje ukupne turističke ponude, povećanja broja gostiju iz zemlje i inostranstva, a koji dolaze organizovano radi manifestacije, kongresa, stručnih seminara, izložbi i sl. Takođe, sve se više mladih informišu i opredeljuju za svoja putovanja putem različitih društvenih mreža odnosno korišćenjem različitih informacionih tehnologija ili raznih aplikacija, a koje su dostupne za operativne sisteme Android i IOS – rekao je Milinko Veličković.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju dobrovoljne i nevladine nedobitne organizacije sa sedištem na teritoriji Beograda.

Javni konkurs sa prijavom može se naći OVDE.