Halal velika šansa za srpski turizam i proizvodnju hrane – Po ovom standardu rade 53 preduzeća u Srbiji, sedam hotela u procesu sertifikacije
| Izvor: kurir

Broj kupaca halal proizvoda u svetu meri se milijardama, populacija potrošača ove hrane nije više vezana samo za veru, a halal turizam predstavlja odličan put do zarade. Zbog svega toga halal standard je velika razvojna šansa za privredu u Srbiji.

Kako navodi Srpska razvojna agencija, trenutna vrednost tržišta na kojem se trguje halal sertifikovanom hranom i prehrambenim proizvodima procenjuje se na 547 mlrd USD, a od ukupnog prometa hrane i prehrambenih proizvoda na svetskom nivou, ovo tržište obuhvata 12% globalne trgovine.

Halal većina vezuje za islam, međutim, njemu su sve više naklonjeni i drugi koji vode računa o svojoj trpezi, pošto sertifikat halal proizvoda znači kvalitet i bezbednost.

Ekonomista Momir Brklja kaže da je halal tržište najbrže rastuće tržište na svetu.

– Pre svega treba imati u vidu da islamske zemlje uglavnom nemaju dovoljno hrane, zbog čega su primorane da je uvoze, naročito meso, prerađevine od mesa i mlečne proizvode, a osim toga, procene su da čak dve trećine nemuslimanskog stanovništa u Evropi i Americi kupuje ove proizvode jer ih smatraju sigurnim. Sve to zajedno predstavlja veliku šansu za proizvođače u Srbiji – navodi Brklja.

Dobijanje halal sertifikata košta između 4-5.000 EUR, a prema rečima Samira Tandira, direktora Agencije za sertifikovanje halal kvaliteta, država već godinama daje subvencije za njegovo uvođenje.

foto: yamix/shutterstock.com – U Srbiji trenutno ima 53 preduzeća, pretežno u prehrambenoj industriji, koja posluju po ovim principima. Halal je trenutno biznis priča broj jedan u Srbiji, jer je pored hrane, halal turizam velika razvojna šansa, kako zbog Beograda na vodi tako i zbog velikih ulaganja turskih i azerbejdžanskih kompanija. Naše banje i planine su veoma interesantne gostima sa prostora Bliskog istoka, a Koridor 10 je takođe velika šansa za tranzitni turizam, imajući u vidu da godišnje nekoliko miliona Turaka prođe kroz Srbiju – objašnjava Tandir i napominje da su to turisti koji su spremni da plate, ali zauzvrat žele da dobiju adekvatnu uslugu za svoj novac.

Trenutno je sedam hotela na Kopaoniku, Zlatiboru i u Beogradu u procesu halal sertifikacije. Halal turisti troše na godišnjem odmoru u proseku oko 1.700 USD, za razliku od Evropljana, koji troše 1.200 USD.

HALAL STANDARDI ZA HRANU

– zabranjeni sastojci u halal hrani: svinjsko meso, krv, životinje mesojedi, ptice grabljivice, pojedini aditivi i emulgatori, želatin koji je svinjskog porekla, upotreba alkohola.
– ne sme se koristiti isti pribor i posuđe za spremanje halal i nehalal hrane
– sredstava za čišćenje ne smeju sadržati alkohol
– životinje ne sme da kolje osoba pod dejstvom alkohola
– životinje smeju da kolju jedino muslimani

STANDARDI ZA HALAL HOTEL

– Hotel mora da ima poseban način pripremanja hrane
– Hotel mora da obezbedi mesta za molitvu
– U sobama treba da budu Kuran, brojanica, raspored molitvi
– U okviru hotela moraju postojati odvojeni bazeni za muškarce i žene, takve moraju biti i plaže
– U okviru hotela zabranjeno je pušenje