Industrijska proizvodnja u septembru veća za 13,8%
Izvor: Tanjug

Industrijska proizvodnja u Srbiji u septembru 2015. godine veća je za 13,8% u odnosu na isti mesec prošle godine, dok u odnosu na prosek 2014. godine rast iznosi 8,8%, saopštio je danas Republički zavod za statistiku. Industrijska proizvodnja za prvih devet meseci ove godine, u poređenju sa istim periodom 2014, veća je za 7,6%.

U sektoru rudarstva u septembru 2015. zabeležen je rast od 38,6% u odnosu na isti mesec prošle godine, dok je u snabdevanju električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom evidentiran rast od 29,4%, a u sektoru prerađivačke industrije 8,8%. U proizvodnji energije došlo je do rasta od 64,6%, trajnih proizvoda za široku potrošnju 5,2%, intermedijarnih proizvoda, osim energije 3,8% i netrajnih proizvoda za široku potrošnju 0,8%, dok je pad zabeležen u proizvodnji kapitalnih proizvoda 4,3%.

Obim industrijske proizvodnje u septembru 2015. godine, u odnosu na septembar 2014, beleži rast kod 19 oblasti koje učestvuju u strukturi sa 68%, a pad kod 10 oblasti sa učešćem u strukturi industrijske proizvodnje od 32%.
baner1
Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje imali su: proizvodnja derivata nafte, električne energije, eksploatacija uglja, ostale prerađivačke delatnosti i proizvodnja pića.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za septembar 2015, u odnosu na avgust 2015, pokazuje da je za industriju ukupno ostvaren pad industrijske proizvodnje od 2,4% i da je za prerađivačku industriju ostvaren pad od 2,9%. Desezonirani indeks za septembar 2015. godine, u odnosu na prosek 2014, za industriju ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 6,6%, a za prerađivačku industriju rast od 3%.

Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća, ukupna industrijska proizvodnja u septembru 2015. godine, u odnosu na prosek 2014. godine veća je za 9,1%, a kod prerađivačke industrije za 10,9%.