Ističe rok za prijem konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. godinu
| Izvor: eKapija

Andrey_Popov Agencija za privredne registre (APR) obavestila je danas pravna lica koja imaju kontrolu nad jednim ili više pravnih lica, odnosno imaju obavezu sastavljanja i dostavljanja konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja, da 1. avgusta (ponedeljak) do 24 časa, ističe Zakonom propisan rok za dostavljanje tih izveštaja za 2015. godinu.
Konsolidovani godišnji finansijski izveštaji dostavljaju se primenom posebnog informacionog sistema Agencije, u elektronskom obliku, potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika matičnog pravnog lica.

Sve informacije u vezi sa konsolidovanim godišnjim finansijskim izveštajima za 2015. godinu objavljene su na internet stranici Agencije, u delu ‘Finansijski izveštaji’ – ‘Vrste finansijskih i drugih izveštaja i dokumentacije’ – Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj.

Za dodatna objašnjenja na raspolaganju je elektronska adresa finizvestaji@apr.gov.rs.