Ističe rok za reprogram poreskog duga – Za otpis kamata 40.000 zahteva
| Izvor: RTS

Rok za podnošenje zahteva za reprogram poreskih dugova uz otpis kamate, ističe u ponedeljak. Pravo na to imaju svi koji duguju do dva miliona dinara. Za porez na imovinu zahtevi se podnose lokalnim upravama prihoda, a za sve ostale poreze filijalama poreske uprave.

Povoljna ponuda države da se poreski dužnici reše kamata ako glavnicu duga vrate na rate, traje već dva meseca.

– Poreska uprava je primila oko 40.000 zahteva za odloženo plaćanje poreskog duga do dva miliona dinara, najveći broj se odnosi na podnete zahteve fizičkih lica i preduzetnika a manji broj na pravna lica – rekao je Dragan Agatanović iz Poreske uprave.

Više od 20.000 građana podnelo je zahteve za otpis kamata, među njima je i 3.000 poljoprivrednika koji duguju socijalne doprinose. Poreskih dugova želi da se reši i 16.500 preduzetnika, dok je takav zahtev podnelo svega hiljadu i po preduzeća.

U lokalnim upravama prihoda ne kriju da su očekivali veći odziv dužnika poreza na imovinu. U Beogradu je podneto oko 5.000 zahteva.

– Od toga je 1.800 rešenja isporučeno građanima, očekujemo još veće interesovanje. Ukoliko građani iskoriste to svoje pravo postoji mogućnost otpisa preko četiri milijarde duga za već postojeću kamatu – naveo je Velibor Pešić iz Gradskog sekretarijata za finasije Beograd.

Među onima koji su podneli zahteve, samo nekolicini potrebna je hipoteka da bi dobili reprogram. To je neophodno ako je dug građana veći od 200.000 dinara a za firme iznad milion i po dinara.

Svi koji uđu u reprogram moraće redovno da plaćaju rate duga kao i tekuće poreske obaveze. Ukoliko u tome posustanu za njih reprogram pada u vodu. Poreznici će tada započeti prinudnu naplatu celokupnog duga sa kamatom.

Najduži rok reprograma je pet godina, od 30 do 60 rata. Dužnicima do dva miliona dinara otpisuje se cela kamata. Oni koji duguju više, zahtev mogu podneti bilo kada ali se njima otpisuje samo polovina kamate.