Italijanska kompanija Celsa ulaže u čačansko preduzeće E-kuća
| Izvor: Ozonpress

Italijanska kompanija Celsa planira da investira u proširenje proizvodnje preduzeća E-kuća iz Čačka, prvo kroz otvaranje novog pogona za stolariju, a potom i kroz otvaranje novih proizvodnih linija, čime se stvaraju uslovi za otvaranje 30 do 50 novih radnih mesta.

Kompanija Celsa i čačansko preduzeće E-kuća uspešno sarađuju već dve godine. Do sada se ta saradnja bazirala na izgradnji ekoloških kuća koje su na italijansko tržište plasirane preko kompanije Celsa.

Gradonačelnik Čačka Milun Todorović je predstavnicima kompanije Celsa Daniele Kasotu i E-kuća Bogdanu Pejiću ponudio svu potrebnu podršku lokalne samouprave u okviru njenih nadležnosti u realizaciji ovog projekta.

Kompanija Celsa je osnovana 1945. godine kao građevinsko preduzeće, koje se u to vreme bavilo izgradnjom u cilju otklanjanja posledica Drugog svetskog rata. Danas je to vodeća građevinska kompanija koja se bavi projektovanjem, izgradnjom, rukovođenjem i projektnim finansiranjem.

Iako je koncentrisana na region Veneto, dobro je poznata i na nacionalnom nivou Italije, pre svega u civilnom i industrijskom građevinarstvu, ali i u izgradnji puteva i rekonstrukciji građevina od istorijskog značaja.