Izmenjen Zakon o stečaju – Cilj bolja naplata poverilaca i kraće trajanje stečajnog postupka

Skupština Srbije usvojila je u četvrtak, 14. decembra 2017. godine, izmene i dopune Zakona o stečaju koje predviđaju bolju naplatu poverilaca, smanjenje troškova i skraćenje vremena stečajnog postupka.

Obezbeđeni poverioci koji imaju hipoteke ili druga založna prava na imovini stečajnog dužnika ubuduće će imati pravo na jednog predstavnika u Odboru poverilaca, što je do sada bilo rezervisano samo za neobezbeđene poverioce, čime će moći da imaju uvid i učestvuju u postupku.

Tim zakonom je predviđeno i da određene radnje u stečajnom postupku mogu da se preduzimaju samo uz saglasnost obezbeđenog poverioca, kao što je izdavanje u zakup imovine pod hipotekom, ili njena prodaja bez javnog postupka oglašavanja, što je do sada bilo diskreciono pravo stečajnog upravnika.

Novina će biti i način procenjivanja imovine stečajnog dužnika koju će raditi licencirani procenitelj, čime će se doprineti pravnoj sigurnosti poverilaca i ubrzati postupak unovčenja imovine na osnovu tržišne procene.

Uvodi se i posebno pravilo o ukidanju zabrane izvršenja na imovini stečajnog dužnika koja je pod hipotekom ili zalogom, uz davanje prava obezbeđenom poveriocu da je proda po pravilima koja važe za hipotekarne prodaje. Ukoliko obezbeđeni poverilac ne uspe da proda imovinu u roku od šest meseci, vraća je stečajnom upravniku da je proda kroz stečajni postupak.